Inauguracja Wydziału Medycznego na Politechnice Wrocławskiej

Inauguracja Wydziału Medycznego na Politechnice Wrocławskiej

Uroczystość inauguracji działalności Wydziału Medycznego na Politechnice Wrocławskiej zgromadziła 60 studentów, którzy będą kontynuować naukę na kierunku lekarskim. Rektor uczelni, prof. Arkadiusz Wójs, odnosząc się do tego wydarzenia, określił je jako „historyczny dzień”, otwierający nowy, pełen ekscytacji rozdział w historii Politechniki.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez służby prasowe uczelni, decyzja o stworzeniu Wydziału Medycznego została podjęta we wrześniu 2022 roku. Zaledwie kilka miesięcy później, w grudniu, uczelnia, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz osiem placówek ochrony zdrowia i szpitali wspólnie podpisali umowę o współpracy. Mając już na uwadze te ustalenia, na początku stycznia 2023 roku uczelnia złożyła wniosek o pozwolenie na prowadzenie studiów na kierunku medycznym. Po uzyskaniu zgody w czerwcu, rozpoczęto rekrutację kandydatów na studia.

W komunikacie prasowym podano, że Politechnika Wrocławska jest pierwszą uczelnią techniczną w kraju oferującą edukację na kierunku lekarskim. Studenci będą mogli korzystać z praktycznych zajęć już od pierwszego roku studiów dzięki współpracy ze szpitalami, gdzie będą mieć możliwość pogłębiania doświadczenia poprzez „godziny przy łóżku pacjenta”. Liczba tych godzin będzie przewyższać minimum wymagane przez ministerstwo, jak zaznaczono w komunikacie.

Nowo założony Wydział Medyczny znajdzie swoją siedzibę w dwóch budynkach – C-7 oraz C-20 – które są częścią historycznego kompleksu dawnej placówki medycznej na ulicy Hoene-Wrońskiego. Pracownicy i studenci będą mieli do dyspozycji ponad 40 pomieszczeń, w tym specjalistyczne laboratoria i pracownie. Wśród nich znajduje się Centrum Symulacji Medycznej, pracownia diagnostyki obrazowej, laboratorium wirtualnej mikroskopii, laboratorium biofizyki oraz wirtualne prosektorium.