Pierwszy w Polsce Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa powstał na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

Pierwszy w Polsce Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa powstał na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa, jako odrębna jednostka organizacyjna, został ustanowiony na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa wśród polskich uczelni medycznych. W przyszłym roku akademickim, wydział planuje przyjąć 500 studentów na trzech różnych kierunkach, a także udostępnić 30 miejsc na studiach prowadzonych w języku angielskim.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu stał się pionierem w zakresie tworzenia oddzielnej jednostki uniwersyteckiej dedykowanej pielęgniarstwu i położnictwu. Wcześniej, kierunki te były dostępne w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu. Teraz, oferta została poszerzona o naukę na studiach anglojęzycznych oraz o kształcenie z zakresu ratownictwa medycznego.

Rozciągnięcie pielęgniarstwa i położnictwa na autonomię wydziału jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę adaptacji systemu edukacji do ewoluujących wymagań w obszarze ochrony zdrowia. Specjalnie tutaj należy zwrócić uwagę na transformację od opieki zdrowotnej w stronę promowania zdrowia i prewencji chorób, wzrost znaczenia podstawowej opieki zdrowotnej oraz postęp w technologiach medycznych – wyjaśniła Prof. Izabella Uchmanowicz, liderka Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Przy pierwszym naborze do nowo utworzonego Wydziału Pielęgniarstwa i Położnictwa planowane jest przyjęcie 500 studentów na trzech kierunkach, a dodatkowo zarezerwowano 30 miejsc na studiach w języku angielskim.

Choć pielęgniarstwo i położnictwo są tradycyjnie kojarzone z kobietami (stanowią one między 97 a 99,7 procent pracowników tych zawodów), obserwuje się rosnący trend mężczyzn angażujących się w te specjalności.