Nowe wozy dla jednostek dolnośląskiej Państwowej Straży Pożarnej – celebracyjna ceremonia przekazania sprzętu

Nowe wozy dla jednostek dolnośląskiej Państwowej Straży Pożarnej – celebracyjna ceremonia przekazania sprzętu

Plac Katedralny stał się miejscem uroczystego apelu, którego głównym punktem była ceremonia przekazania jednostkom straży pożarnej z Dolnego Śląska funduszy na nowy sprzęt oraz już zakupione wozy. W gronie ofiarodawców znalazło się również miasto Wrocław, które dofinansowało zakup jednego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z drabiną.

Zgodnie z najnowszymi danymi udostępnionymi przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, tylko w ciągu ostatnich 24 godzin (do godz. 12:00 dnia 13 grudnia), na terenie Dolnego Śląska zanotowano aż 140 interwencji straży pożarnej. Interwencje te obejmowały nie tylko gaszenie pożarów domów, lasów czy traw, ale również usuwanie szkód wynikłych w wyniku silnego wiatru, reagowanie na zagrożenia chemiczne i ekologiczne, a także udzielanie pomocy przy wypadkach drogowych.

W środę, 13 grudnia, w ramach uroczystego apelu na Placu Katedralnym, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wręczył dolnośląskim jednostkom straży pożarnej wozy oraz fundusze na zakup kolejnych pojazdów, które zostały ufundowane przez różnych darczyńców.

W 2023 roku miasto Wrocław przekazało Straży Pożarnej kwotę 420 tysięcy złotych. Działająca we Wrocławiu jednostka otrzymała od miasta 350 tysięcy złotych na dofinansowanie zakupu specjalnego pojazdu z drabiną do działań zwalczania zagrożeń dla środowiska. Dodatkowo, w ramach „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2021–2024”, miasto przekazało w tym roku dodatkowe 70 tysięcy złotych na działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.