Co warto wiedzieć na temat sprawy rozwodowej?

Co warto wiedzieć na temat sprawy rozwodowej?

Rozwód to bez wątpienia jedno z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu. Niestety, ale statystyki nie są tu zbyt optymistyczne. Każdego roku sądy orzekają o rozpadzie ok. 60 tys. małżeństw. Jest to bardzo dużo, jeśli weźmiemy pod uwagę, że rocznie organizowanych jest ok. 190 tys. wesel. Rozpad małżeństwa to za każdym razem osobna historia, często trudna i czasochłonna. Bardzo często dotyczy ona nie tylko samych małżonków, ale również ich małoletnich dzieci. Jeśli dodamy do tego, że nieodzowną częścią rozwodu jest podział majątku, sprawa robi się naprawdę poważna. Co warto wiedzieć o postępowaniu sądowym w sprawie rozwodu? Gdzie szukać informacji i porad w przypadku, gdy rozwód staje się nieunikniony? O tym piszemy w poniższym tekście.

Sprawy rozwodowe rzadko kiedy przebiegają szybko i bezkonfliktowo

Zakładając, że wyczerpaliśmy już wszelkie próby ratowania małżeństwa i nie ma innej drogi niż złożenie pozwu rozwodowego, musimy przygotować się na to, że jedna sprawa rozwodowa nie zakończy naszego małżeństwa. Wpływ na to może mieć szereg czynników. Wymieńmy te najważniejsze.
Po pierwsze rozwodowi towarzyszą z reguły ogromne emocje, a te jak wiadomo, nie są najlepszym doradcą. Jedna ze stron może np. za wszelką cenę szukać winy drugiego małżonka w tym, że związek kończy się rozwodem.
Po drugie i niezwykle ważna kwestia to małoletnie dzieci ze związku. Jeśli takowe są, całkowicie zmienia to tryb i czas postępowania. Orzeczenie rozwodu małżeństwa z dziećmi trwa z reguły o wiele dłużej
Po trzecie podział majątku, który może mieć kluczowy wpływ na nasze życie po rozwodzie.
Przy tym poniesienie kosztów sądowych wydaje się najmniejszym problemem.

Jak wygląda w skrócie przyznanie władzy rodzicielskiej?

Idealna z punktu widzenia prawidłowego rozwoju dzieci jest sytuacja, w której oboje z rodziców pomimo zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego deklaruje zgodnie, że będzie dokładać wszelkich starań, aby brać czynny udział w wychowaniu dziecka, dzieci. Stosowne porozumienie ustalone po konsultacjach daje szansę na utrzymanie przez oboje rodziców władzy rodzicielskiej. Wyjątki od tego mogą stanowić wyraźne przesłanki przemawiające na niekorzyść jednego z rodziców np. nadużywanie alkoholu, przemoc, narażenie dziecka na niebezpieczeństwo, które miały miejsce w przeszłości. W tym celu musi być przeprowadzone postępowanie dowodowe, które wydłuża o kolejne miesiące postępowanie rozwodowe.

Sąd w oparciu o prawo rodzinne każdorazowo stara się brać pod uwagę dobro dziecka, nie mniej jednak w toku postępowania musi być zapisane szereg szczegółów dotyczących opieki nad dzieckiem, dziećmi po rozpadzie małżeństwa. Władza rodzicielska to jedno. Do ustalenia pozostają również: ustalenie miejsca zamieszkania dzieci, ustalenie kontaktów z rodzicem, z którym na co dzień nie przebywają dzieci itd. Na koniec pozostaje nam tzw. obowiązek alimentacyjny na rzecz niepełnoletnich dzieci.

Podział majątku po rozwodzie

Sprawy rozwodowe mają to do siebie, że rozgrywane są na kilku płaszczyznach. Wspomnieliśmy wcześniej o tym, że jedna ze stron może domagać się uznania winy drugiego małżonka, gdy tak naprawdę związek rozpada się z winy obojga małżonków. Czasem takie wzajemne obwinianie się wymaga powoływania świadków lub przedstawiania dowodów co dodatkowo wydłuża cały proces.
Dlaczego ustalenie winy jest takie ważne?
Otóż wpływa ona na podział majątku po rozwodzie. Tam gdzie w grę wchodzą pieniądze pojawiają się też ogromne emocje. Na tym tle nierzadko również dochodzi do sporów i poczucia niesprawiedliwości.
Jedna ze stron w wyniku rozpadu małżeństwa może znaleźć się w trudnej sytuacji życiowej, gdyż nagle w gwałtowny sposób pogarsza się jej standard życia. Bywa, że stres związany z rozwodem wpływa na jej kondycję psychiczną, możliwość zarobkowania itd. Dlatego ważne jest, aby zanim zdecydujemy się na złożenie pozwu rozwodowego ustalić czego możemy spodziewać się po zakończonej sprawie rozwodowej.
To zbyt poważne kwestie, aby pozostawiać je samym sobie, lub czekać na odczytanie wyroku rozwodowego. Prawda jest taka, że rozwód to pewien etap życia. Od sposobu podziału majątku wspólnego zależy w dużej mierze to, jak zaczniemy życie po rozwodzie i np. z dziećmi przy boku.

Gdzie szukać pomocy i fachowej informacji

Mając na uwadze jak duży wpływ na nasze życie może mieć ogłoszony wyrok rozwodowy, należy zadbać o to, aby nie iść do sądu bez odpowiedniego wsparcia. Korzystanie z fachowej pomocy prawnej jest wręcz wskazane. Doświadczony adwokat rozwodowy, który na co dzień zajmuje się prowadzeniem tego typu spraw jest w stanie zarówno nam wytłumaczyć podstawowe zagadnienia, jak również towarzyszyć nam w sądzie jako nasz pełnomocnik. W sprawach rozwodowych nie ma miejsca na pomyłki. Niekorzystny wyrok może odbić się fatalnie na naszym życiu po zakończeniu małżeństwa.

Gdzie zatem szukać pomocy? Zważywszy na to, że rozwód to bardzo osobisty temat pytanie wśród znajomych raczej nie wchodzi w grę. W takiej sytuacji o wiele lepiej będzie, jeśli poszukamy informacji na frazy adwokat wrocław rozwód. Ważne jest, aby nie było to samo wrocław adwokat, gdyż nie każdy specjalizuje się w rozwodach. Możemy też znaleźć kancelarię adwokacką, która obsługuje klientów na terenie całego kraju. W dobie internetu coraz więcej konsultacji odbywa się online, a dopiero po ustaleniu szczegółów następuje kontakt osobisty.

Artykuł przygotowany na podstawie informacji dotyczących prawnych aspektów rozwodu ze strony: Rozwód Wrocław

Podsumowując

Mamy nadzieję, że ten tekst nakreślił ogólny obraz skomplikowania sprawy rozwodowej, który może, ale nie musi wystąpić. Jako strona rozwodu powinniśmy jednak zawczasu zadbać o swój interes i nie zdawać się jedynie na wyrok sądu, który może nie być dla nas najkorzystniejszy. Aby temu zapobiec, należy bez żadnych obiekcji sięgnąć po merytoryczną pomoc.