Ewakuacja powodziowa w Wilczycach i Kiełczówku: Strażacy walczą z podtopieniami

Ewakuacja powodziowa w Wilczycach i Kiełczówku: Strażacy walczą z podtopieniami

W Wilczycach, która jest jednym z głównych punktów dojazdu do Wrocławia, strażacy borykali się z powodziami aż do późnej nocy. Zalany był również pobliski dojazd do miasta z Kiełczówka. W obu miejscowościach była widoczna woda, jednak dzięki wysiłkom straży pożarnej możliwy stał się przejazd drogą.

Sytuację dodatkowo skomplikowały nocne opady deszczu z piątku na sobotę, które spowodowały zalewanie tych dwóch kluczowych dla regionu dróg do Wrocławia. Oba te trakty są głównymi trasami objazdowymi dla miejscowości Strachocin i Swojczyce, które są blokowane przez rolników protestujących na al. Jana III Sobieskiego oraz Wschodniej Obwodnicy Wrocławia.

Prawdziwe wyzwanie pojawiło się w niedzielę, kiedy strażacy podejmowali niewyobrażalne wysiłki aby choć jedna z tych dróg była przejezdna. Przez sześć godzin działało kilkadziesiąt osób, które układały worki z piaskiem po obu stronach jezdni oraz ciągle pompowały nadmiar wody, który przesiąkał przez. Mimo to, nadal woda stanowi zagrożenie dla ruchu drogowego, ale dzięki działaniom straży pożarnej jest jej mniej, co umożliwiło wahadłowy przejazd z niską prędkością.

Na terenie Wrocławia obowiązuje alarm powodziowy zarządzony przez prezydenta miasta. Oznacza to stałą gotowość służb ratowniczych i ewakuacyjnych a także możliwość ewakuacji osiedli znajdujących się w pobliżu rzeki takich jak Kowale, Psie Pole, Zgorzelisko, Sołtysowice i Lipa Piotrowska. Podobne procedury wprowadzili również wójtove miejscowości Długołęka, Czernica i Wisznia Mała, gdzie zostały ogłoszone pogotowia przeciwpowodziowe.

Stan wody w Widawie stale rośnie. W poniedziałek przed południem zaobserwowano jego poziom na 269 cm w Krzyżanowicach (na granicy Wrocławia), co oznacza wzrost o 69 cm powyżej stanu alarmowego. Od piątku poziom wzrósł aż o 19 cm. W Zbytowej w powiecie oleśnickim poziom wody wynosi już 415 cm przy granicy alarmowej na poziomie 350 cm. Najnowsze doniesienia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują na dalsze wzrosty poziomu w zlewni środkowej i dolnej Widawy. Oficjalne ostrzeżenie hydrologiczne trzeciego stopnia obowiązuje dla Wrocławia i okolicznych gmin w rejonie Widawy.