Wrocław: Czy strefa czystego transportu oznacza płatny wjazd do centrum? Urzędnicy udzielili odpowiedzi

Wrocław: Czy strefa czystego transportu oznacza płatny wjazd do centrum? Urzędnicy udzielili odpowiedzi

Plan Strefy Czystego Transportu we Wrocławiu, który jest obecnie analizowany przez radnych, nie przewiduje wprowadzenia płatności za wjazd do centrum miasta – zapewniają urzędnicy miejski. Niemniej jednak, załącznik do projektu uchwały mówi o dążeniu Wrocławia do zmiany regulacji prawnych umożliwiających utworzenie systemu opłat za dostęp do strefy przez całą dobę. Co to oznacza?

22 listopada 2023 roku, Grzegorz Prigan, adwokat i mieszkaniec Wrocławia, zainicjował petycję dotyczącą kierowców spoza Wrocławia, którzy regularnie korzystają z infrastruktury miejskiej nie płacąc za to podatków. Propozycja Prigana zakładała obciążenie opłatą właścicieli starszych pojazdów oraz osób niezameldowanych we Wrocławiu, które codziennie dojeżdżają do pracy do miasta.

Prigan zwrócił uwagę na fakt, że w 2022 roku liczba aut zarejestrowanych tylko we Wrocławiu wynosiła 506 tysięcy, z czego co trzecie było starsze niż 20 lat. Dodając do tego 240 tysięcy pojazdów, które codziennie wjeżdżają do stolicy Dolnego Śląska, otrzymujemy ogromną liczbę samochodów wpływających na pogorszenie jakości powietrza w mieście.

Opłata za wjazd do strefy miałaby obowiązywać każdego właściciela samochodu zarejestrowanego poza Wrocławiem, nie przekraczając jednak kwoty 2,50 zł za godzinę lub 500 zł miesięcznie w przypadku zakupu abonamentu. Zostanie wykorzystana do finansowania darmowego i nowoczesnego systemu transportu miejskiego – sugeruje Grzegorz Prigan.

Odpowiedź urzędników na petycję pojawiła się podczas sesji radnych 11 stycznia. Projekt uchwały został odrzucony. Tomasz Sikora, rzecznik Urzędu Miasta, podkreślił, że problematyczna jest konstrukcja prawa regulującego te kwestie w Polsce. Podobne propozycje płynące od mieszkańców pojawiały się również podczas konsultacji społecznych, ale nie były uwzględniane i nie znalazły odzwierciedlenia w oficjalnej koncepcji Strefy Czystego Transportu we Wrocławiu. Rzecznik dodał również, że miasto nie zamierza wprowadzać płatnego dostępu do strefy.