Renowacja kuchni i pomieszczeń socjalnych w szpitalu onkologicznym dla dzieci

Renowacja kuchni i pomieszczeń socjalnych w szpitalu onkologicznym dla dzieci

W Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej USK, zwaną Przylądkiem Nadziei, przeprowadzono gruntowną renowację jedenastu pomieszczeń socjalnych, które teraz są dostępne dla rodziców pacjentów. Wśród nich znajdują się pełni wyposażone kuchnie. Remonty udało się zrealizować dzięki wsparciu finansowemu ze strony Fundacji Polsat, co znacząco poprawi warunki pobytu rodziców i opiekunów dzieci podczas ich leczenia.

Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej jest największym w Polsce ośrodkiem hematologii i onkologii dziecięcej. Jest to miejsce wyjątkowe nie tylko ze względu na swoją skalę, ale również ze względu na stosowane metody terapii. W szczególności, skuteczność leczenia ostrych białaczek limfoblastycznych i chłoniaków nieziarniczych przekracza 80%, a chłoniaków ziarniczych nawet 95%.

W roku 2022 przeprowadzono tam aż 90 procedur w ramach Oddziału Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, co plasuje klinikę na trzecim miejscu w Europie – zaraz po Rzymie i Londynie. Ponadto, klinika jako pierwsza i jedyna w Polsce otrzymała certyfikat uprawniający do leczenia dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną za pomocą terapii genowej CAR-T. W 2022 roku przeprowadzono tam 11 takich terapii.

Proces leczenia małych pacjentów kliniki jest długotrwały i często wymaga stałego pobytu rodziców i opiekunów, które w niektórych przypadkach trwają nawet kilkanaście miesięcy. Dlatego tak ważne są przestrzenie socjalne, takie jak kuchnie czy inne pomieszczenia, które zapewniają komfortowy pobyt rodzicom i opiekunom dzieci. Jak podkreśla Marcin Drozd, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, do powodzenia w procesie leczenia przyczyniają się nie tylko łóżka czy sale operacyjne, ale także pomieszczenia socjalne, które wspierają proces terapii.