Uwaga na wysoki poziom wody w Widawie: Ostrzeżenie 3 stopnia nadal obowiązuje

Uwaga na wysoki poziom wody w Widawie: Ostrzeżenie 3 stopnia nadal obowiązuje

Ostrzeżenie trzeciego stopnia dotyczące niebezpiecznie wysokiego stanu wody w rzece Widawa jest aktualizowane i przedłużane od kilku dni. Hydrolodzy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zdecydowali się na kolejne przedłużenie ostrzeżenia, biorąc pod uwagę prognozowane opady, które mogą jeszcze bardziej podnieść poziom wody. Jakie implikacje ma to dla mieszkańców Wrocławia?

Sytuacja jest na razie stabilna, ale meteorolodzy przewidują, że stan wody może wzrosnąć znacząco w najbliższym czasie – przewidują bowiem intensywne opady śniegu i deszczu. To istotna wiadomość dla osób zamieszkujących tereny przybrzeżne, gdyż mogą mieć do czynienia z podtopieniami. Również osoby spacerujące wzdłuż rzeki powinny zachować szczególną ostrożność, gdyż tereny te są obecnie niebezpieczne – mówi Emilia Szewczyk, dyżurny hydrolog z IMGW.

Zauważa ona również, że najbardziej narażone na podwyższenie poziomu wody są Krzyżanowice i Zbytów. – Woda w zlewniach nizinnych, porośniętych roślinnością, zazwyczaj dłużej zalega, co jest typowe dla takich obszarów – wyjaśnia Szewczyk. – Wzrost poziomu Widawy jest wynikiem napływu wód opadowych i roztopowych, spowodowany nagłym ociepleniem. Śnieg topnieje zarówno w górach, jak i na Przedgórzu Sudeckim, a dodatkowo doszły obfite opady deszczu.

Szewczyk zauważa ponadto, że roztopy zimowe są raczej rzadkością w naszym klimacie i zwykle występują w marcu. Teraz proces ten nie przynosi korzyści roślinom. – Wiosną nadmiar wody jest absorbowany przez rośliny, które potrzebują jej do szybkiego wzrostu. Zimą procesy wegetacyjne są spowolnione i rośliny nie potrzebują tyle wody – dodaje hydrolog.

Trzeciego stopnia ostrzeżenie o wysokim stanie wody na Widawie ma obowiązywać do 21 grudnia (czwartek) do godziny 10:00. Możliwe jest jednak, że zostanie ono ponownie przedłużone.