Wrocławska ikona architektury, Trzonolinowiec, zabezpieczony jako oficjalny zabytek

Wrocławska ikona architektury, Trzonolinowiec, zabezpieczony jako oficjalny zabytek

Znany wrocławski budynek, Trzonolinowiec, został oficjalnie wpisany do rejestru zabytków przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wpis ten stanowi gwarancję ochrony dla budynku, wykluczając możliwość jego wyburzenia. Tym samym mieszkańcy Trzonolinowca mogą odetchnąć z ulgą.

Dnia 27 listopada, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków dokonał formalnego wpisu Trzonolinowca do rejestru zabytków regionu dolnośląskiego. Jak informuje Daniel Gibski, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, budynek powstały w latach 1963-67 jest niepowtarzalnym przykładem nowatorskiej myśli architektonicznej i urbanistycznej charakterystycznej dla końca lat pięćdziesiątych XX wieku.

Wpisanie obiektu do rejestru zabytków było wynikiem apeli mieszkańców wysuwanych podczas spotkań z zarządcą budynku. Zgodnie z aktualnym statusem prawnym, obiekt teraz jest objęty ochroną konserwatorską i nie istnieje prawna droga do jego rozbiórki. Może to nastąpić tylko po wcześniejszym usunięciu obiektu z rejestru zabytków, co wymagałoby decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jak dodaje Gibski, wpis do rejestru otwiera również możliwość przeprowadzenia profesjonalnego remontu, z poszanowaniem oryginalnej struktury i formy budynku, a także możliwość długoterminowej rewaloryzacji zabytku. Dodatkowo, nowy status zabytkowy umożliwia ubieganie się o finansowanie z funduszy zewnętrznych.

Spółka, której Trzonolinowiec jest własnością, informowała jeszcze latem, że niewielki stan techniczny budynku wymusza pilną ewakuację. Decyzja ta została podjęta na podstawie ekspertyzy wykonanej przez wspólnotę mieszkaniową na zlecenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Obecnie nową ekspertyzę przeprowadza Politechnika Wrocławska. Nie jest jeszcze znana data publikacji wyników tej ekspertyzy.