Konkurs "Najbardziej Mobilna Szkoła Wrocławia" zaczyna rywalizację między tysiącami dzieci

Konkurs "Najbardziej Mobilna Szkoła Wrocławia" zaczyna rywalizację między tysiącami dzieci

Wrocławskie szkoły angażują się w edukację i promowanie aktywnej mobilności wśród dzieci i młodzieży. To zrozumienie, jak istotne są praktyczne umiejętności i teoretyczna wiedza, przekazywane przez doświadczonych rowerzystów, skłoniło miasto do uruchomienia po raz drugi konkursu „Najbardziej mobilnie aktywna szkoła we Wrocławiu”. Nagrodą jest kilkanaście tysięcy złotych, ale zwycięstwo w tym konkursie oznacza przede wszystkim zdrowsze dzieci i mniejszy ruch uliczny we Wrocławiu.

Celem konkursu jest motywowanie szkół do organizowania zajęć i innych aktywności związanych z zrównoważoną mobilnością. Punkty przyznawane są za działania prowadzone przez cały rok szkolny, a najwięcej punktów można zdobyć za organizowanie kursów i egzaminów na kartę rowerową. Szkolne uczestnictwo w kampanii Rowerowy Maj czy Rowerowy Maj DOGRYWKA oraz w innych inicjatywach edukacyjnych dotyczących aktywnej mobilności, proponowanych przez Urząd Miasta, również jest punktowane.

Od dłuższego czasu, wrocławskie szkoły podstawowe angażują się w edukację rowerową, prowadząc takie inicjatywy jak kampania „Rowerowy Maj”, program „Rowerowa Szkoła” czy promocję chodzenia na piechotę, poprzez inicjatywę „Szkolna ulica”. Tworzenie bezpiecznej i komfortowej infrastruktury rowerowej oraz edukacja i promocja aktywnej mobilności wśród najmłodszych są kluczowe dla zmniejszenia ruchu samochodowego w mieście i sprawienia, by przestrzeń miejska stała się bardziej przyjazna i bezpieczna – mówi Monika Kozłowska-Święconek, dyrektorka Biura Zrównoważonej Mobilności w UMW.

Aby jeszcze bardziej zmotywować szkoły do korzystania z oferty edukacyjnej miasta w tym zakresie, uruchomiono konkurs na „Najbardziej mobilnie aktywną szkołę we Wrocławiu”. Jego pierwsza edycja miała miejsce w ubiegłym roku szkolnym i jest kontynuowana. Punkty przyznawane są za działania szkół związane z edukacją i promocją aktywnej mobilności, z największym naciskiem na organizowanie egzaminów na kartę rowerową – wyjaśnia Ewa Macała, koordynatorka programu z Biura Zrównoważonej Mobilności UM Wrocławia.

W ubiegłym roku do konkursu zgłosiło się 30 szkół podstawowych. Trzy najlepsze placówki otrzymały nagrody pieniężne w wysokości odpowiednio 12, 8 i 6 tysięcy złotych. W tym roku tytuł „Najbardziej mobilnie aktywnej szkoły we Wrocławiu 2022/2023” zdobyła Szkoła Podstawowa nr 32 przy ulicy Kłodzkiej – dodaje Macała.

Edukacyjne działania dotyczące bezpiecznego i aktywnego przemieszczania się po mieście muszą być prowadzone przez doświadczone osoby, które rozumieją, że bezpieczeństwo rowerzysty zależy nie tylko od noszenia kasku czy odblasków – podkreśla Cezary Grochowski z Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej, który prowadzi zajęcia w wrocławskich szkołach.