Awaria systemu Nasz Wrocław mogła spowodować wyciek danych osobowych – maksymalnie 27 osób

Awaria systemu Nasz Wrocław mogła spowodować wyciek danych osobowych – maksymalnie 27 osób

Platforma Nasz Wrocław to jeden z kluczowych projektów miejskich, który służy obsłudze prawie 250 tysięcy mieszkańców miasta Wrocławia. Ze względu na liczbę korzystających z niej osób, system jest stale monitorowany pod kątem bezpieczeństwa i regularnie ulepszany, aby zapewnić coraz lepszą ochronę danych.

Mimo tych działań, nie da się całkowicie wyeliminować ryzyka niespodziewanych awarii. Dlatego też każda taka sytuacja jest traktowana jako okazja do wyciągnięcia wniosków na przyszłość i dalszego zabezpieczania systemu przed potencjalnymi problemami.