Nieodzowna Pamięć – odsłonięcie pomnika upamiętniającego więźniów AL Breslau-Lissa

Nieodzowna Pamięć – odsłonięcie pomnika upamiętniającego więźniów AL Breslau-Lissa

Na osiedlu Leśnica na ulicy Trzmielowickiej 28 w stolicy Dolnego Śląska, Wrocławiu, wzniesiony został pomnik mający na celu uczcić pamięć o więźniach AL Breslau-Lissa. Ta filia obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, niemieckim miejscu zbrodni i cierpienia, została upamiętniona przez niemal dwumetrową rzeźbę z granitu. Materiał na ten imponujący obiekt pochodzi z kamieniołomu znajdującego się w obrębie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy.

Inicjatywa postawienia tego monumentalnego znaku pamięci narodziła się dzięki współpracy licznych organizacji działających na terenie miasta. Przoduje tu Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, prowadzący Centrum Historii Zajezdnia, a także 10. Brygada Łączności i Rada Osiedla Leśnica. Nie mniej ważną rolę odegrał Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu.

Podkreślić należy również zaangażowanie innych instytucji, które przyczyniły się do powstania pomnika. Do tego grona zalicza się Ośrodek Postaw Twórczych Zamek oraz Muzeum Gross-Rosen. W projekt włączyły się również Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę.