Las Pracki – największy użytek ekologiczny we Wrocławiu

Las Pracki – największy użytek ekologiczny we Wrocławiu

Podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej Wrocławia, miejscy rajcy podjęli decyzję o objęciu 18-hektarowego Lasu Prackiego, położonego w granicach gminy Wrocław, ochroną jako użytku ekologicznego. Staje się on tym samym największym terenem tego typu na terenie miasta. Jest to również jedenasty obszar na mapie gminy, który otrzymał status chronionego.

Sesja Rady Miejskiej zakończyła się jednogłośnym poparciem uchwały o ustanowieniu Lasu Prackiego użytkiem ekologicznym. Wszystkich 33 radnych obecnych podczas spotkania zagłosowało za jej przyjęciem.

Zielony zakątek miasta, jakim jest Las Pracki, usytuowany jest na Maślicach, tuż przy granicy z Praczami Odrzańskimi. Na jego obszarze można spotkać aż 71 rzadkich gatunków zwierząt objętych ochroną. Teren ten bogaty jest także w różnorodne rośliny naczyniowe – 174 gatunki – oraz chronione grzyby i porosty. Nie brakuje tu również pomników przyrody.

Przez okres ponad roku naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego, konkretnie z Wydziału Nauk Biologicznych, przeprowadzali tu szczegółową inwentaryzację przyrodniczą. Ustalili między innymi, że Las Pracki jest siedliskiem dla 47 gatunków ptaków, 8 gatunków owadów, 7 gatunków ssaków (w tym nietoperzy), 5 gatunków płazów oraz 4 gatunków gadów.

Las Pracki to już drugi użytek ekologiczny ustanowiony na terenie Wrocławia w tym roku. Wcześniej, w lipcu, takie wyróżnienie otrzymał Lasek Oporowski. Łącznie na terenie miasta znajduje się obecnie 11 obszarów chronionych różnymi formami ochrony przyrody – cztery użytki ekologiczne, Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy oraz sześć obszarów „Natura 2000”.