Ochrona przyrody na terenie Wrocławia: Las Pracki staje się użytkiem ekologicznym

Ochrona przyrody na terenie Wrocławia: Las Pracki staje się użytkiem ekologicznym

Decyzją podjętą przez radnych Rady Miejskiej Wrocławia podczas ostatniej sesji, 18-hektarowy las Pracki, położony w granicach gminy, uzyskał status użytku ekologicznego. To oznacza, że obszar ten zostanie objęty specjalnymi środkami ochrony. Dalej, Las Pracki stanie się jednocześnie największym ekosystemem tego typu we Wrocławiu i jedenastym obszarem chronionym w ramach gminy.

Podczas sesji radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę o nadaniu nowego statusu Lasowi Prackiemu – za jej przyjęciem opowiedziało się 33 obecnych rajców.

Teren Lasu Prackiego rozciąga się na Maślicach i styka z granicą Pracz Odrzańskich. Na jego terenie można zaobserwować 71 różnorodnych, często rzadko spotykanych i chronionych gatunków zwierząt. Prowadzi tam swoje życie również 174 roślin naczyniowych. W lesie znajduje się pomnik przyrody oraz wiele gatunków grzybów i porostów objętych ochroną.

Przez ponad rok naukowcy z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzili w Lasie Prackim dogłębne badania przyrodnicze. Z ich ustaleń wynika, że obszar ten stanowi siedlisko dla 47 gatunków ptaków, takich jak dzięcioł czarny, gąsiorek czy jarzębatka. Ponadto, w lasie żyje też 8 gatunków owadów (w tym mrówka rudnica i biegacz wypukły), 7 gatunków ssaków (głównie nietoperzy), 5 gatunków płazów oraz 4 gatunki gadów.

Las Pracki to już drugi użytek ekologiczny ustanowiony we Wrocławiu w bieżącym roku. Wcześniej takowy status uzyskał Lasek Oporowski. Na dzień dzisiejszy na terenie Wrocławia znajduje się łącznie jedenaście obszarów objętych różnymi formami ochrony przyrody. Do tych obszarów należą między innymi Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy czy sześć obszarów „Natura 2000”, takich jak Dolina Widawy czy Las Pilczycki.