Ekspansja nocnego zakazu sprzedaży alkoholu we Wrocławiu

Ekspansja nocnego zakazu sprzedaży alkoholu we Wrocławiu

Zgodnie z projektowaną uchwałą Rady Miejskiej we Wrocławiu, planowane jest wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu na osiedlach, które sąsiadują z historycznym centrum miasta lub znajdują się w jego bezpośrednim otoczeniu. Dziś ten dokument został przekazany do konsultacji rad reprezentujących te osiedla.

We Wrocławiu obowiązkowy zakaz handlu alkoholem w godzinach nocnych (od 22:00 do 6:00) na terenie Starego Miasta jest obecny od 2018 roku. Teraz miejski organ decyzyjny podjął decyzję o przekierowaniu do konsultacji na osiedlach projektu uchwały, która ma na celu rozszerzenie tego ograniczenia na dodatkowe osiem obszarów mieszkalnych. Są to miejsca przyległe do Starego Miasta lub leżące w jego bliskiej okolicy, takie jak Huby, Nadodrze, Ołbin, Plac Grunwaldzki, Powstańców Śląskich, Przedmieście Oławskie, Przedmieście Świdnickie oraz Szczepin. Po zakończeniu konsultacji, uchwała zostanie ponownie przedstawiona Radzie Miejskiej Wrocławia do ostatecznej decyzji.

Statystyki wskazują na alarmujący wzrost konsumpcji alkoholu w Polsce. Średnie spożycie wynosi obecnie 12 litrów czystego alkoholu rocznie na jednego mieszkańca, podczas gdy na koniec lat siedemdziesiątych XX wieku było to tylko 5 litrów.

Również wyniki badań ankietowych zleconych przez miasto potwierdzają poparcie dla takiego zakazu wśród mieszkańców. Zgodnie z tymi badaniami, aż 70% respondentów opowiedziało się za wprowadzeniem takiego ograniczenia w sprzedaży alkoholu.