18 października – walka z zjawiskiem handlu ludźmi w Europie

18 października – walka z zjawiskiem handlu ludźmi w Europie

Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi, który przypada 18 października każdego roku, jest okazją do podkreślenia konieczności lepszego zrozumienia tego skomplikowanego przestępstwa. Celem tej corocznej inicjatywy, którą zajmują się policjanci w całym kraju, jest uświadomienie społeczeństwu, jak bardzo rozpowszechnione jest to zjawisko.

Jak informują wrocławscy policjanci, zgodnie z art. 253 kodeksu karnego, handel ludźmi jest przestępstwem karalnym pozbawieniem wolności na okres nie krótszy niż trzy lata. Przestępstwo to obejmuje szereg czynności, takich jak wynajmowanie, transportowanie, przechowywanie czy przyjmowanie osób. Środki, za pomocą których dokonywane są te czynności, mogą obejmować groźby, użycie siły, różne formy przymusu, uprowadzenie, oszustwo, kłamstwo, nadużycie władzy lub wykorzystanie stanu bezradności ofiar. Celem tych czynów jest wykorzystanie ofiar do pracy przymusowej, zmuszanie ich do prostytucji i innych form eksploatacji seksualnej, zniewalanie lub pozyskiwanie od nich organów.

Kodeks karny w art.253 stanowi również, że osoba zaangażowana w handel ludźmi, nawet jeśli ofiary wyraziły na to zgodę, podlega karze pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż trzy lata. Dodatkowo, osoba czerpiąca korzyści finansowe z nielegalnej adopcji dzieci może zostać skazana na karę pozbawienia wolności do pięciu lat.