Rezultaty Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2023: Wrocławianie stawiają na zielenie

Rezultaty Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2023: Wrocławianie stawiają na zielenie

Z ustaleń tegorocznej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego (WBO) wynika, że do realizacji przekazanych zostanie 17 projektów. Osiedla Leśnica, Jagodno, Tarnogaj, Maślice i Ołbin szczególnie odznaczyły się tym, że więcej niż jeden ich projekt zwyciężył. Wyraźnie zauważalna jest preferencja wrocławian do inwestycji związanych z terenami zielonymi – aż 14 z wygranych to projekty dotyczące przestrzeni zielonych.

Podczas głosowania WBO 2023 oddano łącznie 83 754 głosy, co stanowi spadek o 3 tysiące w porównaniu do poprzedniego roku. Spośród tych liczby, 79 650 głosów było ważnych, natomiast pozostałe 4104 uznano za nieważne.

Rezultaty głosowania w roku 2023 pokazują wyraźny trend na inwestycje związane ze strefami zieleni. Parki, skwery i tereny rekreacyjne są faworytami mieszkańców Wrocławia. Wyjątki stanowią tylko trzy projekty: budowa chodników na osiedlu Jagodno, dalsza rozbudowa sieci pieszo-rowerowej oraz utworzenie ścieżek dla pieszych i rowerzystów w parku Leonarda da Vinci. Pozostałe 14 spośród 17 zwycięskich projektów to inwestycje związane w mniejszym lub większym stopniu z terenami zielonymi, co widać już po ich nazwach, gdzie „park” czy „zielenie” są regularnie spotykane.

Jak wyniki WBO wpłynęły na poszczególne osiedla Wrocławia? Zdecydowanie najszczęśliwsi mogą być mieszkańcy Leśnicy, na której terytorium zrealizowane zostaną aż cztery wygrane projekty. Po dwa zwycięskie projekty przypadają także na Jagodno, Tarnogaj, Ołbin i Maślice.

W kategorii projektów obejmujących więcej niż jedno osiedle, siedem propozycji udało się wygrać. Najwięcej głosów zdobyły następujące projekty: „Zieleń i sport na ZACHODZIE – Pracze Odrzańskie, Żerniki i Nowe Żerniki” z 4858 głosami, „Zieleń to życie, ruch to zdrowie 2023” z 4758 głosami oraz „Na zielono, na sportowo! – edycja 2. – pumptrack w okolicy Stawów Leśnickich oraz rozbudowa Ekoparku Stabłowice” z 3732 głosami.