Przebudowa trudnego skrzyżowania na osiedlach Maślice i Stabłowice

Przebudowa trudnego skrzyżowania na osiedlach Maślice i Stabłowice

Tam, gdzie się stykają granice rozwijających się od lat osiedli Maślice i Stabłowice, znajduje się problematyczne skrzyżowanie. Jest to miejsce, z którego korzystają mieszkańcy obu osiedli, aby dotrzeć do swoich miejsc pracy, szkół czy Centrum Handlowego N-Park, położonego w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania. Pragniemy przekazać radosne wieści: właściciel N-Parku, który planuje rozbudowę swojego obiektu, zdecydował się również na modernizację dróg oraz instalację sygnalizacji świetlnej.

Skrzyżowanie to usytuowane jest na przecięciu ulic Królewieckiej, Maślickiej i Brodzkiej. Od dawna budzi ono niezadowolenie wśród mieszkańców ze względu na brak sygnalizacji świetlnej. Drogowy układ ruchu nadaje pierwszeństwo ulicom Królewieckiej i Głównej, co utrudnia wyjazd z dwóch pozostałych dróg. Niestety, często zawodzą zdroworozsądkowe normy uprzejmości na drodze – kierowcy rzadko wpuszczają innych z ulic podporządkowanych, a ci z kolei często niecierpliwie wjeżdżają na skrzyżowanie, stwarzając niebezpieczne sytuacje.

Od momentu powstania centrum handlowego przy tym skrzyżowaniu, ruch na nim znacznie się zwiększył. Właściciel N-Parku planuje kolejną rozbudowę swojego obiektu, która będzie idealnym momentem do zrealizowania planów modernizacji infrastruktury drogowej. W ramach przewidzianych prac wykonane zostaną nowa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Królewieckiej i Maślickiej oraz przebudowa ulicy Narzędziowej.

Proces ten zaowocuje także poprawą warunków dla pieszych i rowerzystów – powstaną nowe chodniki, ścieżki rowerowe i przejścia dla pieszych. Inwestycja obejmie również wymianę nawierzchni, korektę skosów geometrycznych przy istniejącej zatoce autobusowej na ulicy Królewieckiej, a także odwodnienie i oświetlenie dróg.