Ostateczne rozwiązanie problemu tramwaju na Jagodno

Ostateczne rozwiązanie problemu tramwaju na Jagodno

Problem z rozszerzeniem sieci tramwajowej na wrocławskie Jagodno wynika z potencjalnego krzyżowania się z linią kolejową numer 285, łączącą Wrocław, Sobótkę i Świdnicę. Aktualnie obowiązujące przepisy regulujące ruch szynowy nie pozwalają na takie skrzyżowanie. Dodatkowo utrudnieniem jest fakt, że na torach przebiegających przez ulicę Bardzką odbywa się regularny ruch pasażerski.

W odpowiedzi na ten problem, miasto Wrocław podjęło inicjatywę budowy specjalnej trasy autobusowej dla poprawy komunikacji pomiędzy Jagodnem a resztą miasta. Ta trasa ma zostać zaprojektowana tak, żeby w przyszłości możliwe było ułożenie na niej torowiska. Wydaje się, że marzenia mieszkańców o tramwaju na Jagodno mogą w końcu stać się rzeczywistością.

Potrzebna infrastruktura to wiadukt kolejowy nad ulicą Bardzką, który pozwoliłby uniknąć konfliktu pomiędzy torami tramwajowymi i kolejowymi. PKP PLK potwierdziło, że planuje taką inwestycję w nadchodzących latach jako część większego projektu.

Prezes zarządu PKP PLK, Ireneusz Merchel, komentując plany inwestycyjne, stwierdził: „Krajowy Program Kolejowy to 139 miliardów złotych na inwestycje kolejowe. To daje nam pewność, że będą one także realizowane lub przygotowywane do realizacji tu, na Dolnym Śląsku. Planujemy przeznaczyć na same projekty aż 10 miliardów złotych. Zgodnie z obietnicą, jaką składaliśmy wspólnie z ministrem Andrzejem Bittelem, do końca września ogłosimy przetarg na opracowanie dokumentacji i projektu dla towarowej obwodnicy”.