Rewitalizacja kładki nad fosą miejską między ulicami Włodkowica i Podwale

Rewitalizacja kładki nad fosą miejską między ulicami Włodkowica i Podwale

Obecnie jesteśmy świadkami prac renowacyjnych prowadzonych na kładce nad fosą miejską, usytuowanej pomiędzy ulicami Włodkowica a Podwale. Konieczność jej demontażu i zastąpienia nowym obiektem była wynikiem szkód, jakie doznała podczas wichury w czerwcu 2022 roku. Wówczas to potężny konar jednego z pobliskich platanów spadł na kładkę, powodując jej zniszczenie. Prace naprawcze rozpoczęto jakiś czas temu, a wcześniejsze zapowiedzi Miasta sugerowały możliwość drobnych utrudnień w ruchu pieszego.

W praktyce jednak sytuacja okazała się bardziej problematyczna. Chodnik wzdłuż trwających prac został odgrodzony metalowym płotem, którego umieszczenie spowodowało znaczne zawężenie przejścia. Jest ono tak wąskie, że pełnoletnia osoba ma trudności, aby się w nim zmieścić. Dodatkowo, ze względu na bliskość jezdni, piesi są narażeni na ryzyko zderzenia z jadącymi obok samochodami.

Ta trudna sytuacja stwarza duże problemy dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach, jak i opiekunów z małymi dziećmi. Bezpieczne przejście dla pieszych jest niestety dość odległe od miejsca prowadzonych prac. Ironicznie, sytuacja ta miała miejsce podczas nadawania jednemu z tramwajów imienia Bartłomieja Skrzyńskiego 15 września. Pana Skrzyński, jako niepełnosprawny dziennikarz, był aktywnym orędownikiem praw osób poruszających się na wózkach.

Przedstawiciel spółki ZDiUM, która wynajęła firmę do realizacji tej inwestycji, przeprosił za te utrudnienia. Rzecznik prasowy ZDiUM-u Tomasz Jankowski zapewnił, że wykonawca zostanie poproszony o przywrócenie stanu zgodnego z dokumentacją oraz o dostosowanie się do uzgodnień dotyczących realizacji tej inwestycji. Zapewnia również, że ograniczenia ruchu pieszego powinny zniknąć jeszcze tego samego dnia. Choć ogrodzenie nie zostanie usunięte, powinno zostać przesunięte jak najbliżej fosy, aby nie zajmować tak dużej części chodnika.