Ekspansja Uniwersytetu Medycznego – pozwolenie na otwarcie filii w Wałbrzychu zatwierdzone

Ekspansja Uniwersytetu Medycznego – pozwolenie na otwarcie filii w Wałbrzychu zatwierdzone

Uniwersytet Medyczny planuje poszerzenie swojej działalności poprzez otwarcie filii w mieście Wałbrzych, gdzie ma być uruchomiony stacjonarny kierunek studiów medycznych. Celem uczelni jest zapewnienie dostępności kształcenia na najwyższym poziomie dla przyszłych lekarzy.

Uniwersytet Medyczny od dłuższego czasu wyrażał gotowość do przyjęcia kolejnych studentów na nowym terenie, jednak konieczne było uzyskanie zgody ze strony Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Informacje uzyskane od Radia Wrocław potwierdzają, że wszystkie niezbędne warunki zostały spełnione i uczelnia otrzymała zielone światło do uruchomienia procesu rekrutacyjnego. Planowane jest, że od października tego roku na pierwszym roku studiów w nowej Filii w Wałbrzychu naukę rozpocznie 50 osób.

Studenci medycyny będą mieli możliwość korzystania z zasobów wałbrzyskiej Akademii Nauk Stosowanych im. Angelusa Silesiusa, co zostało sformalizowane poprzez porozumienie o współpracy podpisane przez rektorów obu uczelni już w czerwcu tego roku.

Szczegóły dotyczące procesu rekrutacyjnego zostaną wkrótce opublikowane na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dodatkowo, warto zwrócić uwagę, że nowy kierunek studiów lekarskich został także uruchomiony na Politechnice Wrocławskiej, gdzie proces rekrutacji został już zakończony.