Co powinno się wiedzieć przed rozwodem?

Co powinno się wiedzieć przed rozwodem?

Rozwód to czasami jedyny sposób, by poprawić swoją sytuację życiową. Na rozwiązanie małżeństwa można zdecydować się w każdym wieku bez względu na małżeński staż. Niektóre pary rozstają się ostatecznie nawet po kilkudziesięciu latach wspólnego życia. Dowiedz się więcej o rozwodzie.

1. Rozwód z orzekaniem o winie – czy warto?

2. Rozwód a małoletnie dzieci

Liczba rozwodów w Polsce rośnie. Pary coraz częściej decydują się na rozwiązanie związku małżeńskiego, gdy ich wspólne życie przestaje się układać. Jeśli chcesz wziąć rozwód, sprawdź, o czym powinieneś wiedzieć. Oto dwie najważniejsze kwestie dla rozstających się małżeństw.

Rozwód z orzekaniem o winie – czy warto?

Powód lub powódka mają możliwość wnioskowania o orzeczenie rozwodu z winy małżonka lub małżonki. Część osób zgłaszających się do adwokata decyduje się na takie rozwiązanie z powodu rażącej winy, leżącej po stronie męża bądź żony. Dotyczy to między innymi sytuacji, gdy jedno z małżonków cierpi na alkoholizm, jest uzależnione od hazardu lub dopuszcza się notorycznych zdrad.

Winę małżonka za rozpad związku należy udowodnić. Prócz dowodów rzeczowych potrzebuje się świadków, którzy opowiedzą więcej o życiu powoda lub powódki w małżeństwie. Sprawy bez orzekania o winie kończą się szybciej, dlatego wybiera je większość rozwodników.

Dowiedz się więcej na https://adwokat-wroclaw.biz.pl/rozwod/

W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie, po jej ustaleniu przez sąd, pokrzywdzona strona może wnioskować o alimenty dla siebie. Przykładowo, niewierny mąż może zostać zobowiązany do płacenia żonie dodatkowych alimentów na jej utrzymanie, dopóki ta zajmuje się dziećmi urodzonymi w małżeństwie i nie podejmuje z tego tytułu pracy zawodowej.

Rozwód a małoletnie dzieci

Jeśli małżeństwo posiada małoletnie dzieci, w trakcie sprawy rozwodowej warto ustalić kwestie związane z opieką nad nimi, miejscem zamieszkania i wysokością alimentów. Dodatkowo rodzice mogą wnioskować o ustalenie kontaktów z rodzicem, z którym dziecko nie będzie zamieszkiwać. Poruszenie tych tematów w czasie rozprawy rozwodowej wydłuża cały proces, jednak umożliwia rozwiązanie wszystkich kwestii związanych z małżeństwem. Strony obniżają również koszty rozwodu, gdyż nie muszą płacić za kolejne spotkania w sądzie.

Co ważne, na rozprawie rozwodowej powód może wnioskować o ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich drugiej ze stron. Konieczne jest jednak posiadanie niezbitych dowodów, że ojciec lub matka nie interesują się dzieckiem lub może wyrządzić mu krzywdę.