Dlaczego warto odwiedzić wrocławskie Muzeum Sztuki Sakralnej?

Dlaczego warto odwiedzić wrocławskie Muzeum Sztuki Sakralnej?

Z historią Wrocławia nierozerwalnie związana jest historia czterech narodów: Czechów, Niemców, Polaków i Żydów. Wszystkie wywarły ogromny wpływ na rozwój i znaczenie miasta. Chcąc poznać prawdziwą historię miasta i jego mieszkańców warto udać się na Ślężną. To tu mieści się stary cmentarz żydowski zmieniony w jedyne w Europie muzeum sztuki sakralnej. Cmentarz powstał w roku 1856 i funkcjonował aż do 1942.

Szansa na spotkanie z przeszłością

Pośród eksponatów znaleźć można nagrobek z 1203 roku – najstarszy żydowski nagrobek w Europie. Ogółem na cmentarzu znajduje się ponad 18.000 nagrobków, wśród których można znaleźć prawdziwe perełki sztuki sakralnej, utrzymane w stylu renesansowym, barokowym, a nawet mauretańskim. Od wiosny do jesieni cmentarz można zwiedzić z przewodnikiem, co znacznie ułatwi znalezienie nagrobków znanych wrocławian – np. słynnego botanika Ferdinando Cohna. Odwiedzenie tego cmentarza na pewno przybliży nam historię miasta i i losy ludzi z nią związanych.

Aby zgłębić różnorodność religijną i narodowościową Wrocławia trzeba koniecznie udać się do Dzielnicy Czterech Wyzwań, przy której znajdują się w sąsiedztwie: synagoga, kościół ewangelicki, kościół katolicki i prawosławna cerkiew. Zetknąć się tu można z odmiennością, różnorodnością i tolerancją.