Wojewódzki Konserwator Zabytków: Spalony pałac Stolbergów wciąż posiada wartość i ma szanse na odbudowę

Wojewódzki Konserwator Zabytków: Spalony pałac Stolbergów wciąż posiada wartość i ma szanse na odbudowę

Daniel Gibski, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, wyraził swoją opinię na stronie na temat zabytkowego pałacu Stolbergów, który w niedzielę poniósł częściowe straty z powodu pożaru. Według Gibskiego, mimo incydentu, zabytek nie stracił swojej wartości i istnieje możliwość przyszłej odbudowy i remontu. Przedstawiciel Dolnośląskiego Urzędu Ochrony Zabytków podkreślił, że kolejnym krokiem będzie dodatkowa kontrola obiektu oraz jego zabezpieczenie.

Gibski nie wyklucza odbudowy neogotyckiego pałacu. Podkreśla, że mimo zaistniałych okoliczności, obiekt nadal ma wartość historyczną. Kolejna kontrola zostanie przeprowadzona w celu dokładnej oceny stanu pałacu a następnie planowana jest jego konserwacja i remont. Dotyczące ewentualnej rozbiórki budynku, Gibski informuje, że decyzję taką może podjąć wyłącznie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego po wcześniejszym skreśleniu obiektu z rejestru zabytków.

Konserwator przypomina, że w 2023 roku wydano decyzję o przeprowadzeniu prac konserwacyjnych mających na celu zabezpieczenie pałacu przed całkowitym zniszczeniem. Zadania obejmowały między innymi naprawę pękniętych murów, zabezpieczenie okien i drzwi przed dostępem osób nieuprawnionych, usunięcie gruzu i odbudowę wieży z zamontowanym systemem odgromowym oraz odwodnieniowym. Niestety, większość tych zadań, które miały być wykonane do końca 2024 roku, nie została dotychczas ukończona. Pomimo tego, żadne wnioski nie zostały złożone, a sytuacja pogorszyła się po niedawnym pożarze – wyjaśnia Daniel Gibski.

Z kolei Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) zapewnia, że wszelkie prace były wykonane odpowiednio i teren pałacu był regularnie monitorowany. Waldemar Reduch, zastępca dyrektora Oddziału Terenowego KOWR we Wrocławiu informuje, że obecnie trwają prace nad naprawą ogrodzenia pałacu. Dodatkowo na terenie obiektu stale przebywa osoba odpowiedzialna za jego ochronę. Reduch podkreśla, że wszystkie zadania zostały właściwie wykonane.