Zmierzch Galerii Neonów we Wrocławiu – właściciel postanawia rozpocząć demontaż

Zmierzch Galerii Neonów we Wrocławiu – właściciel postanawia rozpocząć demontaż

Miasto Wrocław i właściciel popularnej Galerii Neonów, zlokalizowanej przy ulicy Ruskiej, nie doszli do porozumienia w sprawie kontynuowania działalności tej atrakcji. W związku z brakiem zgody na przedłużenie kontraktu i niechęcią miasta do partycypacji w kosztach napraw, właściciel Galerii postanowił rozpocząć demontaż neonów. Niektóre z nich od jakiegoś czasu nie są już w stanie działać.

Deklarację o zamknięciu Galerii Neonów jej właściciel ogłosił już miesiąc temu. Pomimo wielomiesięcznych negocjacji z Gminą Wrocław, strony nie były w stanie zawrzeć umowy, która zapewniłaby dalsze istnienie miejsca. Biuro prasowe urzędu miejskiego odpowiedziało jednak, że neony pozostaną, a sama Galeria będzie funkcjonować jeszcze około roku w obecnym kształcie. Urzędnicy wyrażali nadzieję na kolejne spotkanie z prywatnym właścicielem.

Obecnie sytuacja wygląda inaczej – porozumienie nie zostało osiągnięte, a właściciel Galerii zapowiedział rozpoczęcie demontażu neonów już w najbliższy czwartek, 11 kwietnia. Komunikat Galerii Neonów z poniedziałku informuje o bezowocnych negocjacjach z Gminą i ostatecznej decyzji o demontażu atrakcji, którego początki przesunięto o tydzień ze względu na termin wyborów.

Pewne warunki umowy nie były akceptowalne dla miasta, takie jak pełna kontrola właściciela nad neonami i możliwość ich demontażu według własnego uznania. Kolejnym kontrowersyjnym zapisem było wymaganie od gminy płacenia odszkodowania za każdy zniszczony neon. Zgodzenie się na takie warunki mogłoby narazić gminę na oskarżenia o niegospodarność.

Kilka dni temu wiceprezydent Wrocławia, Jakub Mazur, zapewniał, że neony pozostaną częścią miasta i wyrażał chęć kontynuowania rozmów z prywatnym właścicielem atrakcji. W komunikacie opublikowanym na platformie X (poprzednio Twitter), podkreślał znaczenie neonów jako atrakcji turystycznej, a także gotowość do pokrywania kosztów ich ekspozycji w przyszłości. Zapewnił również, że Galeria będzie działać w obecnym kształcie przez jeszcze rok.