48 milionów złotych na modernizację dziedzińców we Wrocławiu! Kolejne podwórka czekają na rewitalizację

48 milionów złotych na modernizację dziedzińców we Wrocławiu! Kolejne podwórka czekają na rewitalizację

Rewitalizacja dziedzińców we Wrocławiu nabiera tempa. Spółka Wrocławskie Mieszkania ujawniła informacje na temat kolejnych dziedzińców, które zostaną odnowione dzięki pomocy finansowej z Unii Europejskiej. Planuje się, że łącznie 10 miejsc zmieni swoje oblicze za astronomiczną sumę 48 milionów złotych! Zapraszamy do zapoznania się z wizualizacjami i lokalizacjami. Te unikalne miejsca czekają już na swoją transformację!

Dziedzińce, które będą korzystać z dofinansowania w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WroOF) na lata 2021-2027, należą do zasobów Wrocławskich Mieszkań.

– Złożyliśmy wnioski o dofinansowanie dla 10 dziedzińców. Wszystkie te inwestycje kosztują w sumie 48 mln zł, a przewidywana kwota dofinansowania wyniesie około 12 mln zł – wyjaśnia Monika Tendaj-Bielawska, prezes zarządu Wrocławskich Mieszkań.

Unia Europejska wspiera modernizację dziedzińców we Wrocławiu

W roku 2023 zawarto umowę o dofinansowanie pierwszego projektu „Przebudowa dziedzińca w obrębie ulic Benedyktyńska, Sępa-Szarzyńskiego, Górnickiego, Sienkiewicza we Wrocławiu”. Przyznane środki na ten cel wyniosły blisko 2,1 mln zł, a wartość całego przedsięwzięcia to ponad 5,2 mln zł.

– Te fundusze są katalizatorem inwestycji w dziedzińce – potwierdza Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. – Planowane remonty dziedzińców zostały zapisane w Programie Modernizacji Komunalnych Dziedzińców. Jednakże wysoka inflacja i gwałtowny wzrost cen, połączony z ograniczeniem wpływów do budżetu miasta w ostatnich latach, sprawił, że mogliśmy realizować te inwestycje tylko w zależności od posiadanych środków.

Finansowanie z funduszy ZIT umożliwia realizację projektów w trybie ciągłym. Oznacza to, że po zakończeniu jednego projektu można natychmiast rozpocząć kolejny, dzięki otrzymanym środkom unijnym, które pozwala na zwolnienie środków z budżetu miasta i rozpoczęcie nowych zadań.