Renowacja Mostów Uniwersyteckich w Wrocławiu: Komfort i bezpieczeństwo dla pieszych i rowerzystów

Renowacja Mostów Uniwersyteckich w Wrocławiu: Komfort i bezpieczeństwo dla pieszych i rowerzystów

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Wrocławiu zapowiedział przeprowadzenie prac remontowych na zabytkowych Mostach Uniwersyteckich. Oznajmił również, że ruch na mostach nie zostanie wstrzymany podczas trwania renowacji. Kierowcy oraz użytkownicy komunikacji miejskiej będą mogli korzystać z mostów bez przeszkód, gdyż prace koncentrować się będą na remoncie chodników, balustrad oraz elementów konstrukcyjnych dostępnych od strony rzeki.

Prezydent miasta podkreślił, że konieczność remontu 90-letnich mostów wynika nie tylko z potrzeby poprawy ich estetyki, ale przede wszystkim z obowiązku dbałości o ich długotrwałe użytkowanie. Wśród prac zaplanowanych na Mostach Uniwersyteckich znajdują się m.in. naprawa podpór, wykonanie nowej płyty chodnikowej, a także zabezpieczenie powierzchni betonowych przed korozją. Przewidziano również oczyszczenie i zabezpieczenie stalowych elementów konstrukcyjnych, wymianę blach gzymsowych oraz konserwację łożysk. Ponadto, planowane jest uzupełnienie brakuje elementów poręczy i wymiana opraw oświetleniowych.

Choć jezdnia, torowisko i oświetlenie drogowe na mostach przeszły remont w 2016 roku, teraz przyszedł czas na zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów. Dlatego Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zdecydował o wykonaniu 133-metrowej ścieżki dla pieszych i rowerzystów. W planach jest oddzielenie strefy dla pieszych od ścieżki rowerowej poprzez zastosowanie różnych rodzajów nawierzchni, zastąpienie istniejącej nawierzchni chodników szorstkimi płytami granitowymi oraz ułożenie asfaltu na ścieżce rowerowej.