Wiosenne modernizacje dróg we Wrocławiu już w marcu. Zobacz listę zaplanowanych remontów

Wiosenne modernizacje dróg we Wrocławiu już w marcu. Zobacz listę zaplanowanych remontów

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta (ZDiUM) we Wrocławiu planuje przeprowadzić szereg remontów drogowych na początku wiosny. Wszystko to jest częścią programu Szybkich Wymian Nawierzchni, który ma rozpocząć się na przełomie lutego i marca. Remonty obejmować będą prawie 12 kilometrów miejskich dróg – dokładne informacje znajdują się w załączonym albumie fotograficznym.

Wśród ulic, które zostaną poddane pracom remontowym, znalazły się między innymi fragmenty ulic Legnickiej, Hallera oraz Królewieckiej. Wyselekcjonowane odcinki spełniały określone wymagania, by zakwalifikować się do tych działań remontowych. Kryteria te obejmowały tylko te ulice, które wykazywały uszkodzenia ograniczone do górnej warstwy nawierzchni, a także miały nadal solidną podbudowę i zachowaną nośność. Dodatkowo, nie było tam potrzeby wymiany infrastruktury podziemnej.

ZDiUM podkreśla, że przeważająca większość prac będzie przeprowadzana poza godzinami szczytu – głównie wieczorami oraz w weekendy, aby jak najmniej zakłócić ruch drogowy.