Plan inwestycyjny Dolnego Śląska na rok 2024 – transport, ochrona zdrowia i kultura

Plan inwestycyjny Dolnego Śląska na rok 2024 – transport, ochrona zdrowia i kultura

W roku 2024 Dolny Śląsk zamierza wydatkować rekordowy budżet na wysokości niemal 3 miliardów złotych. Dla mieszkańców tego regionu przekłada się to na szereg planowanych inwestycji, które będą stymulować dalszy rozwój gospodarczy. Główne obszary, na które skoncentruje się samorząd województwa, obejmują transport, ochronę zdrowia, rolnictwo i ochronę środowiska, a także sektory kultury, edukacji i integracji społecznej.

– W ciągu ostatnich dziesięciu lat, od kiedy objąłem stanowisko Marszałka, udało nam się zredukować zadłużenie naszego województwa o 750 milionów złotych w odniesieniu do kredytów i pożyczek – podkreśla Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. – Tymczasem w tym samym okresie przeprowadziliśmy wiele istotnych inwestycji i staliśmy się jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się regionów nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Na przyszły rok opracowaliśmy wyjątkowy i rekordowy budżet wynoszący prawie 3 miliardy złotych. Te fundusze przeznaczymy głównie na rozwój transportu, ochronę zdrowia, kulturę oraz kluczowe dla mieszkańców inwestycje, które przyczynią się do poprawy jakości ich życia – dodaje Marszałek.

W przyszłym roku samorząd będzie dysponował kwotą prawie 3 miliardów złotych, co oznacza wzrost planowanych wpływów województwa o 707 milionów złotych w porównaniu z bieżącym rokiem. Zwiększą się także wydatki majątkowe – te przeznaczone na inwestycje. Będą one większe o 391 milionów złotych i osiągną kwotę 1,33 miliarda złotych, co będzie rekordem od roku 1999. Samorząd nie zamierza zaciągać kredytu w przyszłym roku.

Nasz region rozpoczął również realizację nowych środków europejskich. W związku z tym nasz wkład własny do projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków perspektywy finansowej na lata 2021-2027 wzrósł do 1,4 miliarda złotych. Jest to wzrost o 1,06 miliarda złotych w porównaniu z perspektywą finansową na lata 2014-2020.

Dolny Śląsk, dzięki staraniom lokalnego Zarządu Województwa, zdołał również pozyskać ponad 1,2 miliarda złotych z funduszy i programów rządowych na realizację inwestycji w latach 2021-2028. składa się na to 800 milionów złotych z Programu Kolej+, 202 miliony złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 181 milionów złotych z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji oraz 21 milionów złotych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.