Alarm hydrologiczny na Ślęzie – stan wody niebezpiecznie rośnie. Institut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydaje ostrzeżenie.

Alarm hydrologiczny na Ślęzie – stan wody niebezpiecznie rośnie. Institut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydaje ostrzeżenie.

Rzeką Ślęża, znajdującą się w odległości zaledwie 20-30 km od Wrocławia, wstrząsa alarm hydrologiczny. Na stacji hydrologicznej Białobrzezie odnotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego wody. Oznacza to, że stopień wody gwałtownie się podnosi, co może prowadzić do powodzi. Wynikające z tego zagrożenia jest poważne, zwłaszcza jeśli uwzględni się fakt, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) szacuje na 90% prawdopodobieństwo utrzymania się krótkotrwałego stanu alarmowego w wyniku dalszych wzrostów wody. To ostrzeżenie obejmuje obszar górnej Ślęzy aż do Borowa.

Warto jednak zauważyć, że Ślęża nie jest jedyną rzeką, która jest obecnie pod wysokim ryzykiem. Także na Kaczawie pod Lubinem oraz na Bobrze w okolicach Jeleniej Góry obserwuje się drugi stopień zagrożenia powodziowego. Zgodnie z prognozami IMGW, dodatnie temperatury, występujące nawet w nocy, mają utrzymać się aż do nadchodzącej niedzieli, co prawdopodobnie przyczyni się do dalszych wzrostów poziomu wody.