Wrocławski Park Technologiczny wystawia do sprzedaży atrakcyjne grunty budowlane przy ulicy Fabrycznej

Wrocławski Park Technologiczny wystawia do sprzedaży atrakcyjne grunty budowlane przy ulicy Fabrycznej

Wrocławski Park Technologiczny (WPT) przeprowadził trzy konkursy ofert mające na celu sprzedaż niezabudowanych gruntów we Wrocławiu, lokalizowanych przy ulicy Fabrycznej. Wartość wywoławcza netto wynosi 1 400 zł za metr kwadratowy. Na wymienionych działkach perspektywicznie mogą powstać różnorodne obiekty, w tym biura, siedziby przedsiębiorstw, placówki bankowe, hotele, uczelnie wyższe, przedszkola, kina lub teatry, a także obiekty rekreacyjne i sportowe czy instytucje służby zdrowia.

Największa z działek znajdująca się przy ul. Fabrycznej, którą WPT chce sprzedać, ma powierzchnię 3232 mkw. Dwie kolejne działki mają odpowiednio 2459 i 2268 metrów kwadratowych. Działki są położone na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dotyczącym terenów przemysłowych w okolicach ulicy Strzegomskiej. Plan ten został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXII/2290/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. (publikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lutego 2005 r., pod numerem 28,655). Teren ten jest oznaczony w MPZP symbolem 16AG2.

Wszystkie oferowane nieruchomości gruntowe mają dostęp do infrastruktury takiej jak sieć energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna, a także bezpośredni dostęp do drogi publicznej poprzez drogi wewnętrzne. Dwie mniejsze działki mają dostęp do drogi położonej na działce ewidencyjnej nr 6/8 (droga ta jest oznaczona na mapach czerwoną linią) i zostanie ona współużytkowana przez właścicieli tych działek. Właściciele działek o powierzchniach 2268 mkw. i 2459 mkw. będą jednocześnie posiadać własność działki, na której znajduje się wyżej wymieniona droga.