Nowy rozdział wrocławskiej kolejnictwa: Dworzec Wrocław Świebodzki na drodze do odzyskania swojej pierwotnej funkcji

Nowy rozdział wrocławskiej kolejnictwa: Dworzec Wrocław Świebodzki na drodze do odzyskania swojej pierwotnej funkcji

Stan opuszczenia, w którym znalazł się dworzec Wrocław Świebodzki, kiedyś tętniący życiem punkt na mapie wrocławskiej infrastruktury kolejowej, ma zostać przełamany. W sierpniu 2023 roku zawarto ważną umowę, która ma przyczynić się do odrodzenia tego miejsca. Zgodnie z jej treścią, dworzec ma zostać poddany projektowaniu, które ma przywrócić mu jego pierwotne znaczenie jako istotnego elementu systemu komunikacji kolejowej.

Konieczność ożywienia Dworca Świebodzkiego stanowi kluczowy aspekt dla tworzenia nowego systemu kolei aglomeracyjnej we Wrocławiu. Plan zakłada nie tylko rewitalizację samego dworca, ale także modernizację linii kolejowej biegnącej ze Środy Śląskiej. Ten ambitny projekt obejmuje również budowę nowego dworca kolejowego na terenie miasta oraz dodatkową dobudowę około czterech kilometrów drugiego toru, co pozwoli na zwiększenie przepustowości ruchu kolejowego.

Przebudowa infrastruktury Dworca Świebodzkiego będzie kompleksowa. Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK S.A., zapowiedział w sierpniu podczas podpisywania umowy: „Odbudujemy peron główny we Wrocławiu i stworzymy drugi, jednokrawędziowy, przy którym powstaną trzy tory. Przewidujemy, że projekt Dworca Świebodzkiego będzie realizowany przez 38 miesięcy, a projekt Zgorzelec-Bogatynia przez 36 miesięcy. W tym okresie zostaną opracowane projekty, zdobyte pozwolenia i decyzje środowiskowe. Zakładamy, że przetargi na budowę ogłosimy w 2026 roku, co zajmie nam kolejne dwa lata. Standardowo dwie trzecie czasu poświęcamy na przygotowania, a jedna trzecia na wykonanie”.