Projekty rozbudowy i tworzenia nowych cmentarzy w mieście Wrocław

Projekty rozbudowy i tworzenia nowych cmentarzy w mieście Wrocław

Według informacji przekazanych przez Monikę Dubec, pracownicę biura prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia, zapas miejsc grzebalnych na sześciu największych cmentarzach komunalnych utrzymywanych przez miasto szacowany jest na około 8 lat. Przewiduje się, że pierwsze pogrzeby na nowo wybudowanych nekropoliach odbędą się w 2028 roku.

W stolicy Dolnego Śląska, Wrocławiu, funkcjonuje sześć dużych cmentarzy komunalnych. Na chwilę obecną, liczba dostępnych miejsc grzebalnych wynosi około 11,5 tysiąca. Jak zaznacza Monika Dubec, te miejsca powinny wystarczyć na najbliższe 8 lat.

Monika Dubec informuje również PAP, że planowana jest budowa kolejnego cmentarza, który ma graniczyć z już istniejącym cmentarzem Grabiszyńskim. Planowany obszar pod nową nekropolię jest ograniczony ulicą Ibn Siny Awicenny, terenami kolejowymi oraz rzeką Ślęzą. Południową granicę stanowić będzie odcinek ulicy Jordanowskiej oraz rów K-9.2. Nowy cmentarz ma powstać w dzielnicy Fabryczna we Wrocławiu. Obecnie trwa przetarg na aktualizację dokumentacji projektowej dla tej inwestycji. Dodatkowo, w planach jest rozbudowa jednego z istniejących cmentarzy komunalnych, poprzez dołączenie terenu leżącego na zachód od obecnego cmentarza przy ulicy Kiełczowskiej, który znajduje się w dzielnicy Psie Pole.

Przewiduje się, że pierwsze ceremonie pogrzebowe na nowo powstałych cmentarzach będą mogły się odbyć już w 2028 roku. Aktualnie dostępne miejsca na komunalnych nekropoliach są już znacznie wykorzystane i niebawem może zabraknąć miejsca na pochówki.