Zwierzęta na uczelni – innowacyjna propozycja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Zwierzęta na uczelni – innowacyjna propozycja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wprowadził nowe wytyczne dla swoich pracowników i studentów, które umożliwiają im przyprowadzanie swoich zwierząt do placówki. Oznacza to, że osoby, które codziennie muszą pozostawiać swoje czworonogi w domu na wiele godzin, teraz mogą zabrać je ze sobą na uczelnię. Istnieją jednak pewne kryteria, które muszą być spełnione.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu podkreśla, że badania naukowe potwierdziły pozytywny wpływ obecności zwierząt w miejscu pracy na wydajność i samopoczucie pracowników. Jak twierdzą przedstawiciele uczelni, eksperci potwierdzają, że zwierzęta obniżają stres, pomagają w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu i zwiększają satysfakcję z wykonywanej pracy.

Jest to jeden z powodów, dla których Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu postanowił sprostać potrzebom posiadaczy zwierząt i ich pupili. Uczelnia umożliwia teraz swoim studentom i pracownikom przyprowadzanie swoich psów lub kotów na teren uczelni, jeśli nie chcą ich zostawiać samych w domu.

Rektor uczelni, prof. Jarosław Bosy, zaznacza, że taka decyzja podkreśla wagę, jaką przywiązują do dbałości o dobrostan zwierząt jako uczelnia przyrodnicza. Równocześnie troszczą się o dobrobyt swoich pracowników i studentów.

Uczelnia stawia jednak pewne wymagania. Tylko zdrowe i zaszczepione zwierzęta mogą wejść na teren uczelni, a w miejscach publicznych muszą być one prowadzone na smyczy.

Kanclerz UPWr, Wioletta Fałowska, dodaje, że zwierzęta nie powinny zakłócać pracy kolegów ani przeszkadzać w zajęciach dydaktycznych. Ponadto właściciele są zobowiązani do natychmiastowego usunięcia wszelkich zabrudzeń spowodowanych przez swoje zwierzęta.

Niewątpliwie nowe wytyczne cieszą nie tylko właścicieli zwierząt, ale także innych pracowników i studentów uczelni.