Zmiana finansowania katechezy: apel radnych Wrocławia do rządu

Zmiana finansowania katechezy: apel radnych Wrocławia do rządu

W ostatnim głosowaniu radni miasta Wrocław przegłosowali dokument apelacyjny, w którym postulują zmianę źródła finansowania lekcji religii w szkołach. Zdaniem przedstawicieli miejskich władz, koszty związane z obecnym modelem, gdzie za katechezę płacą samorządy, powinny zostać przesunięte do budżetu państwa.

Głosowanie nie było jednomyślne, ale z niewielką przewagą udało się radnym wywalczyć większość na rzecz zaproponowanych zmian. Zgodnie z informacjami podawanymi przez Radio Wrocław, radni Dolnego Śląska argumentowali swój apel koniecznością zdejmowania ciężaru finansowego z barków samorządów i przeniesienia go na szczebel centralny.

Przedstawiciele władz miejskich, którzy poparli apel, twierdzą, że istnieją ważniejsze wydatki dla miasta niż finansowanie lekcji religii. W kontekście systematycznie spadającej liczby uczestników katechezy, uważają oni za istotne, aby rząd przejął odpowiedzialność za jej finansowanie. Dominik Kłosowski, reprezentant Nowej Lewicy w Radzie Miasta, który głosował za zmianami w finansowaniu katechezy, podkreślał dla Radia Wrocław, że jeżeli rząd chce kontynuować finansowanie lekcji religii, to powinien robić to za pomocą środków centralnych.

Wśród przeciwników podjętej decyzji było kilka głosów sprzeciwu. Wśród nich znalazł się Robert Pieńkowski, radny reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość. Twierdzi on, że proponowane zmiany są niezgodne z Konstytucją oraz Konkordatem. Wyjaśnia, że jeśli inicjatorzy zmian pragną wprowadzić zmiany w prawie, to powinni skierować swoje postulaty bezpośrednio do parlamentarzystów.

Warto zauważyć, że Wrocław nie jest pierwszym miastem, które zdecydowało się na taki krok. Podobne apele zostały wcześniej przegłosowane przez radnych Częstochowy i Krakowa.