Plan rozwoju wrocławskiego lotniska: inwestycja wart 350 mln zł

Plan rozwoju wrocławskiego lotniska: inwestycja wart 350 mln zł

Rozpoczął się proces przetargowy na rozbudowę wrocławskiego lotniska. Jak podano do wiadomości publicznej przez zarząd Portu Lotniczego Wrocław, planowane prace obejmują między innymi stworzenie nowej drogi kołowania oraz płyty postojowej. Koszt całkowity projektu wynosi 350 milionów złotych, przy czym połowa tej kwoty zostanie pokryta z funduszy europejskich.

Władze wrocławskiego portu lotniczego podały do wiadomości publicznej, że zainicjowano przetarg na rozbudowę lotniska. Przewidywany termin rozpoczęcia prac to pierwszy kwartał roku 2024.

Głos zabrał Cezary Pacamaj, prezes Portu Lotniczego Wrocław. Zgodnie z jego relacją, dzięki tak znacznej inwestycji w strefie airside, czas oczekiwania samolotów na start i lądowanie ulegnie skróceniu. Wyniesie to korzyść dla przepustowości lotniska.

Środki przeznaczone na inwestycję wynoszą 350 milionów złotych. Środki te zostaną wykorzystane na budowę nowych obiektów oraz na rozbudowę już istniejącej infrastruktury. Szczegółowe informacje na temat zakresu inwestycji wskazują, że planowane są między innymi nowa droga kołowania równoległa do drogi startowej oraz płyta postojowa dla samolotów. Oprócz tego, główny wykonawca zadba o stworzenie płaszczyzny do odladzania samolotów oraz drogi do szybkiego zjazdu. W ramach projektu, już istniejące drogi kołowania zostaną dostosowane do układu nowo wybudowanych elementów infrastruktury. Co ważne, połowa kosztów inwestycji zostanie pokryta przez fundusze europejskie. Motywacją do przyznania dofinansowania była obecność wojskowego lotniska na Strachowicach we Wrocławiu, które korzysta z tej samej infrastruktury co cywilni operatorzy.

Oferty można składać do 14 listopada. Wybór wykonawcy nastąpi na przełomie roku 2023 i 2024. Prace mają się rozpocząć w pierwszym kwartale 2024 roku, a ich realizacja ma trwać 26 miesięcy od momentu podpisania umowy z wykonawcą.