Ochotnicza Straż Pożarna otrzymuje wsparcie finansowe na nowe wyposażenie

Ochotnicza Straż Pożarna otrzymuje wsparcie finansowe na nowe wyposażenie

W ostatnim czasie, różne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) zostały obdarowane finansowym wsparciem przeznaczonym na nabycie nowego sprzętu. Pieniądze na ten cel zostały przekazane z dedykowanej puli środków, znajdującej się w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Program wsparcia objął aż 604 jednostki OSP z całego regionu. Przedstawiciele OSP z powiatów legnickiego, jaworskiego, wołowskiego oraz złotoryjskiego otrzymali symboliczne promesy podczas ceremonii.

Uroczystość wręczenia promes miała miejsce w Legnicy. Marszałek Sejmu, Elżbieta Witek, osobiście przekazała dokumenty potwierdzające przyznanie środków strażakom. W gronie jednostek, które otrzymane dofinansowanie, znalazła się także OSP z Jawora – rodzinnego miasta pani marszałek.

Jaworska jednostka OSP liczy sobie 25 członków. W ciągu roku strażacy z tej jednostki interweniują średnio 400 razy, biorąc bezpośredni udział w akcjach ratunkowych lub zabezpieczając miasto, gdy działają ich koledzy ze straży zawodowej. Ochotnicy z jaworskiej OSP obecnie mają na celu zakup nowego samochodu pożarniczego, a nawet rozważają budowę nowej remizy.

Finansowanie takich inwestycji jest możliwe dzięki funduszom Ochrony Środowiska, które są przeznaczane na ten cel w ramach specjalnego programu o nazwie „Mały Strażak”.