Projekt rozbudowy terenu przy Tarczyński Arena we Wrocławiu szuka inwestora

Projekt rozbudowy terenu przy Tarczyński Arena we Wrocławiu szuka inwestora

Wrocław prezentuje ambitne plany przekształcenia obszaru wokół stadionu Tarczyński Arena. Oprócz wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej, teren ten mógłby stać się miejscem dla biur, hoteli, centrów konferencyjnych i galerii handlowych. Te wszystkie propozycje są skierowane do potencjalnych inwestorów, którzy mieli możliwość złożenia ofert do 29 sierpnia. Niemniej jednak, żadne nie zostały otrzymane.

Teren o powierzchni ponad 5 hektarów, położony przy al. Śląskiej 3, jest miejscem, gdzie Gmina Wrocław pragnie zrealizować swoje projekty. Głównym obiektem ma być hala widowiskowo-sportowa mogąca pomieścić 15 000 osób, otoczona budynkami towarzyszącymi. Dodatkowo na pozostałej części parceli można rozwijać inne usługi zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, takie jak biura, hotele, centra konferencyjne czy handel wielkopowierzchniowy. Nieruchomość ma zostać udostępniona na 99 lat w ramach użytkowania wieczystego.

Startowa cena nieruchomości została ustalona na 83 450 000 zł. Zgłoszenia były akceptowane do końca sierpnia 2023 roku, a przetarg miał odbyć się 5 września tego samego roku. Mimo wyznaczonego terminu, żaden potencjalny inwestor nie zdecydował się na zakup.

Jan Bujak, dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji UM Wrocławia twierdzi, że miasto jest zdeterminowane aby powstała tam hala widowiskowo-sportowa i chce aby ten obszar był przeznaczony dla publicznego użytku. Uważa także, że zaproponowana cena za grunt jest atrakcyjna i liczy na to, że uda się znaleźć odpowiedniego inwestora.

Działający w mieście Urząd Miejski Wrocławia posiada wiele nieruchomości gruntowych (zabudowanych i niezabudowanych), jak również lokale mieszkalne i użytkowe dostępne do sprzedaży na Giełdzie Nieruchomości. Jest to jedna z najobszerniejszych ofert tego typu w Polsce, zorganizowana zarówno w formie przetargowej jak i bezprzetargowej.