Wieloletnia inwestycja w rozbudowę Portu Lotniczego we Wrocławiu

Wieloletnia inwestycja w rozbudowę Portu Lotniczego we Wrocławiu

Zaplanowane na wiele lat poszerzenie infrastruktury Portu Lotniczego Wrocław to inicjatywa, która ma na celu zwiększenie zdolności obsługi zarówno samolotów cywilnych jak i wojskowych. Projekt ten obejmuje m.in. wydłużenie pasów startowych i lądowania, co umożliwi przyjmowanie nawet największych maszyn. Dodatkowo przewiduje się rozbudowę hali odbioru bagażu oraz zwiększenie liczby bramek prowadzących do samolotów. Rozpoczęcie pierwszych prac planowane jest na przełomie 2023 i 2024 roku.

Dofinansowanie projektu pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej i wyniesie 175 mln zł, co stanowi około połowy potrzebnych środków, gdyż łączny koszt inwestycji szacowany jest na 350 mln zł. Nowo powstająca infrastruktura będzie służyć zarówno ruchowi pasażerskiemu jak i wojskowemu. Inwestycją objęte zostaną miejsca postojowe dla samolotów, które będą mogły niezależnie obsługiwać różne rodzaje ruchu: pasażerskiego, cargo, a także związane z obecnością sił amerykańskich na Dolnym Śląsku.

Karol Przywara podkreślił, że port lotniczy we Wrocławiu w czerwcu pobił rekord liczby obsłużonych pasażerów i już od dawna zbiera bardzo dobre opinie. Istniejący terminal został zaprojektowany tak, żeby możliwe było jego rozszerzenie o dodatkowe 75 metrów z obu stron – wschodniej i zachodniej; prace te planowane są do realizacji jako pierwsze.

Rozbudowa strefy operacyjnej ma przede wszystkim skrócić czas wykonania operacji lotniczych, np. kołowania między drogą startową a płytą postojową. Ponadto przewiduje się zwiększenie liczby miejsc postojowych dla samolotów pasażerskich oraz liczby bramek obsługujących przyloty i odloty. Początek tych działań przewidziany jest na rok 2026.