Prezentacja innowacyjnych koncepcji przestrzeni publicznej przez studentów Politechniki Wrocławskiej

Prezentacja innowacyjnych koncepcji przestrzeni publicznej przez studentów Politechniki Wrocławskiej

Począwszy od centrum zdrowia, przez szkołę tańca, aż do nowych struktur uczelnianych i hotelu – to tylko niektóre z pomysłów na zagospodarowanie nieeksploatowanych obszarów we Wrocławiu, opracowane przez studentów architektury z Politechniki Wrocławskiej. Zastosowali oni swoją wiedzę i umiejętności, aby stworzyć projekty różnego rodzaju budynków publicznych.

Cele, które studenci postawili sobie podczas tworzenia projektów, obejmowały m.in. zastosowanie ekologicznych rozwiązań i stworzenie przestrzeni zachęcającej do spędzania czasu na wolnym powietrzu. Prace nad projektami trwały przez cały semestr jako część zajęć magisterskich „Projektowanie obiektów użyteczności publicznej” prowadzonych przez dr. hab. inż. arch. Pawła Kirschke, prof. uczelni oraz dr inż. arch. Elżbietę Komarzyńską-Świeściak.

Studenci odbyli również osobiste wizyty w istniejących obiektach o charakterze podobnym do tych, które mieli zaprojektować, dokumentując swoje spostrzeżenia i wnioski. Dr Komarzyńska-Świeściak wyjaśnia: „Zintegrowaliśmy elementy post occupancy evaluation (POE), procesy analizy i oceny działania budynku po jego oddaniu do użytku, co pozwoliło studentom na zrozumienie, jak konkretna inwestycja realizuje swoje cele, jej mocne i słabe strony oraz potrzeby użytkowników.”

Ten praktyczny aspekt edukacji był dopełniony warsztatami modelarskimi, gdzie studenci opracowywali fizyczne modele w skali 1:500, a także warsztaty z opracowania szczegółów i przekrojów w skali 1:100. Dodatkowo mieli możliwość uczestniczenia w wykładach i konsultacjach eksperckich prowadzonych przez przedstawicieli różnych branż i dyscyplin.

Ostatecznym celem tej części nauki było stworzenie projektów w różnych skalach: studenci opracowali plany główne dla strategicznie umieszczonych działek i ich otoczenia, określili autorski program i układ funkcjonalno-przestrzenny budynków oraz przedstawili projekty zagospodarowania terenu i architektoniczne.