Uwaga kierowcy – remont A4

Uwaga kierowcy – remont A4

Rozpoczął się właśnie mający trwać trzy miesiące remont fragmentu jezdni autostrady A4. Prace będą odbywać się na 12-kilometrowym odcinku pomiędzy węzłami Krapkowice i Kędzierzyn-Koźle.

Spółka ADAC LEWAR jest wykonawcą remontu, ale też i całego projektu. Koszt inwestycji to 26 mln zł brutto.

Remont zakłada wydłużenie istniejącego już przejazdu awaryjnego, a także wymianę warstwy konstrukcyjnej na nawierzchni północnej części autostrady A4. Oprócz tego zostaną wykonane następujące prace:

– instalacja poziomego oznakowania w technologii grubowarstwowej

– remont obiektów mostowych i odwodnienia

– budowa dodatkowych elementów odblaskowych

– budowa barier linowych na przejazdach awaryjnych

– wymiana barier betonowych

– wymodelowanie poboczy gruntowych wraz z trawą w miejscach, gdzie są one zaniżone lub zawyżone

Od 5 sierpnia zostały wprowadzone już zmiany w organizacji ruchu na remontowanym odcinku. Zostały ustawione tzw. bariery separacyjne na jezdni południowej w kierunku Katowic. A od dzisiaj, czyli 8 sierpnia jezdnia północna w kierunku Wrocławia została już całkowicie zamknięta.

Ruch odbywa się dwukierunkowo na jezdni północnej w kierunku Katowic. Dla uniknięcia korków prace będą prowadzone w dwóch etapach.