Ukraińcy usiłowali przeszmuglować pod Wrocławiem 10 somalijskich migrantów. Zostali zatrzymani przez straż graniczną

Ukraińcy usiłowali przeszmuglować pod Wrocławiem 10 somalijskich migrantów. Zostali zatrzymani przez straż graniczną

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej udaremnił próbę przemytu dziesięciu nielegalnych imigrantów. Dwóch obywateli Ukrainy, którzy przewoźili Somalijczyków w osobowych samochodach z polskimi numerami rejestracyjnymi, zostało zatrzymanych i osadzonych we wrocławskim areszcie śledczym. Ich celem była granica polsko-niemiecka.

Niezgodne z prawem działania miały miejsce pod Wrocławiem. Za kierownicami samochodów siedzieli dwaj Ukraińcy, których celem była pomoc 10 Somalijczykom w nielegalnym przekroczeniu granicy między Polską a Niemcami. Wydarzenie miało miejsce 4 lipca.

Paweł Biskupik z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej podał: „Z przeprowadzonych kontroli wynika, że cudzoziemcy nie mieli przy sobie żadnych dokumentów uprawniających ich do legalnego pobytu na terenie naszego kraju. Somalijczyków zatrzymano za nielegalne próby przekraczania granicy polsko-niemieckiej i wszczęto postępowanie w sprawie nakazu powrotu do kraju pochodzenia. W trakcie trwania postępowania, osiem dorosłych mężczyzn zostało objętych nadzorem Straży Granicznej, a dwóch nieletnich mężczyzn w wieku 17 lat znalazło schronienie w jednym z wrocławskich ośrodków opiekuńczo-wychowawczych”.

Za udzielenie pomocy nielegalnym imigrantom, obywatelom Ukrainy grozi teraz nawet 8 lat pozbawienia wolności. Zostali oni zatrzymani i oskarżeni, a potem przyznali się do popełnionych przestępstw. Sąd podjął decyzję o umieszczeniu ich w areszcie na okres 3 miesięcy.

Paweł Biskupik dodaje: „Jednocześnie, ze względu na lekceważący stosunek do polskiego prawa i mając na uwadze ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, wobec Ukraińców wszczęliśmy postępowanie o zobowiązanie ich do powrotu”.