Wrocławska ulica Szczytnicka – ogłoszono przetarg na jej rewitalizację: deptak czy ruch samochodowy?

Wrocławska ulica Szczytnicka – ogłoszono przetarg na jej rewitalizację: deptak czy ruch samochodowy?

Ulica Szczytnicka w Wrocławiu, znana ze swojego historycznego charakteru, jest obecnie poddawana procesowi budowy nowego, wyciszonego torowiska. Jednak to nie koniec planów miasta na tę wyjątkową ulicę. Ogłoszono przetarg na projekt jej rewitalizacji, który będzie wymagał dużo kreatywności i inwencji od wybranych projektantów, ale także uwzględnienia oczekiwań mieszkańców, którzy będą współtworzyć nową rzeczywistość ulicy. Projektant będzie musiał przeprowadzić konsultacje społeczne, a wynikające z nich sugestie zostaną uwzględnione podczas tworzenia projektu.

Na zwycięzcę przetargu czeka zadanie opracowania dwóch wariantów koncepcji dla kompleksowej przebudowy ulicy Szczytnickiej. Pierwszy zakłada pozostawienie ruchu samochodowego, natomiast drugi proponuje przekształcenie ulicy w deptak. W obydwu przypadkach ruch samochodowy będzie prowadzony torowiskiem, co umożliwi większą swobodę w zaaranżowaniu przestrzeni między kamienicami. W przypadku wyboru wersji z ruchem samochodowym, na ulicy powstaną ścieżki rowerowe oraz elementy wpływające na uspokojenie ruchu, co poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

Wybrany projektant będzie musiał uwzględnić szczególne wymogi konserwatorskie, wynikające z historycznej roli ulicy Szczytnickiej. Projekt ma obejmować niemal całą ulicę, z wyłączeniem krótkiego odcinka od ul. Wyszyńskiego do skweru Adolfa Marii Bocheńskiego oraz placy na skrzyżowaniu z ulicami Polaka, Ładną, Reja, Nehringa i Skłodowskiej-Curie. W projekcie należy uwzględnić również ogródki gastronomiczne znajdujące się przy elewacjach kamienic.

Projekt przebudowy ulicy Szczytnickiej będzie ponadto zawierał plany wprowadzenia zieleni – drzew wysokich w donicach oraz zieleni niskiej w gruncie lub donicach. Istnieje potrzeba zmniejszenia deficytu zieleni na tej ulicy, dlatego projekt powinien uwzględniać jak największą ilość drzew, krzewów i bylin. Biorąc pod uwagę ograniczone możliwości zagospodarowania wód opadowych w rejonie planowanej przebudowy, rekomendowane są rozwiązania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury.

Obecnie ulica Szczytnicka jest placem budowy, gdzie MPK wymienia torowisko i całą związaną z nim infrastrukturę. W wyniku tej inwestycji poprawi się komfort życia mieszkańców – nowe tory będą położone na warstwie wibroizolacyjnej, co spowoduje, że tramwaje będą jeździć ciszej.