Nowy park na Lipie Piotrowskiej w Wrocławiu – konsultacje dwóch projektów zagospodarowania

Nowy park na Lipie Piotrowskiej w Wrocławiu – konsultacje dwóch projektów zagospodarowania

Zaczynają się konsultacje dotyczące dwóch potencjalnych planów nowego parku, który ma się znaleźć między ulicami: Kminkową, pętlą autobusową, Fryzjerską i Kurkumową. Obecnie przestrzeń ta jest pozbawiona drzew i czasem zalewana wodą. Dwie stworzone koncepcje różnią się między sobą. Pierwsza zakłada utworzenie środkowo usytuowanej polany otoczonej lasem, natomiast druga podzieli park na cztery indywidualne strefy. Proces konsultacji rozpoczął się 12 czerwca i zostanie zakończony 4 lipca.

Planowany park na Lipie Piotrowskiej będzie miał około 3,17 hektara powierzchni, co jest porównywalne do wielkości Rynku we Wrocławiu. Przygotowano dwie koncepcje dla tego miejsca, które obejmują podobne strefy: parkową (z rodzimymi gatunkami drzew i roślin), do zabawy dla dzieci, odpoczynku (ławki, podesty), sportową (urządzenia do kalisteniki i street-workout, ścieżka biegowa) oraz strefę biesiadną.

Koncepcje różnią się układem tych elementów oraz planem zarządzania wodą. Pierwszy koncept, nazwany „Leśna arena”, zakłada stworzenie gęstego lasu z centralnie usytuowaną polaną rekreacyjną. Strefy są skoncentrowane wokół tej otwartej przestrzeni, a projekt przewiduje także dwa pagórki przypominające wydmy. Większy z nich mógłby służyć jako miejsce do zjeżdżania na sankach w zależności od pory roku, zaś mniejszy jako przestrzeń rekreacyjna.

Drugi plan, o nazwie „Pętle nieskończoności”, proponuje podział parku na cztery niezależne strefy oddzielone dwiema ścieżkami dla spacerowiczów i biegaczy. Każda strefa symbolizuje jeden z żywiołów: ziemię (pagórek), ogień (polana), wodę (zbiornik wodny) oraz powietrze (drzewa). Dodatkowo, park będzie miał miejsce dla piątego żywiołu – eteru, który będzie reprezentowany przez delikatnie świecącą rzeźbę po zmierzchu.

Konsultacje dotyczące obu koncepcji będą dostępne do wypełnienia online od 12 czerwca do 4 lipca. Przewidziane są także warsztatowe spotkania dla mieszkańców w Centrum Aktywności Lokalnej przy ulicy Tymiankowej 3, które odbędą się 12 czerwca dla dzieci i młodzieży oraz 20 czerwca dla dorosłych.

Plan nowego parku na Lipie Piotrowskiej jest wynikiem inicjatywy z 2017 roku, kiedy to radni osiedlowi wskazali na potrzebę utworzenia takiego miejsca ze względu na brak ogólnodostępnych terenów zieleni. Rada Miejska Wrocławia uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu w czerwcu 2023 roku, co pozwoliło przeznaczyć te grunty na skwery i zieleń parkową.