Termin na złożenie wniosku o dodatek osłonowy upływa 30 kwietnia – najistotniejsze wiadomości

Termin na złożenie wniosku o dodatek osłonowy upływa 30 kwietnia – najistotniejsze wiadomości

Jeżeli nie złożyłeś jeszcze wniosku o dodatek osłonowy, pamiętaj, że masz czas tylko do końca kwietnia. Ten typ wsparcia finansowego jest skierowany do osób, które na co dzień muszą radzić sobie z niskimi dochodami. Jego celem jest ochrona przed tzw. ubóstwem energetycznym i to właśnie dzięki temu dodatkowi, mniej zamożne gospodarstwa domowe mają szansę zniwelować rosnące koszty energii, gazu czy żywności.

Wnioski o dodatek mogą być składane do 30 kwietnia, a dotyczą okresu od 1 stycznia do 30 czerwca bieżącego roku. Termin wypłaty przewidziany jest na dzień 30 czerwca.

Do otrzymania dodatku osłonowego uprawnione są osoby mieszkające w Polsce, które zarabiają nie więcej niż 2100 zł ( jeśli chodzi o gospodarstwa jednoosobowe) lub 1500 zł (pod warunkiem, że jest to gospodarstwo wieloosobowe). Jest to średni miesięczny dochód na osobę. Dodatkowo istnieje możliwość otrzymania tego dodatku nawet, gdy dochód przekracza ustalony limit. Wówczas kwota dodatku jest pomniejszana o tę kwotę, która przekracza limit.

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Anna Bytońska, do chwili obecnej wpłynęło 6742 wniosków o przyznanie dodatku osłonowego.

Wysokość dodatku osłonowego jest uzależniona od źródła ogrzewania, dlatego wyższy dodatek przysługuje gospodarstwom, które korzystają z węgla lub paliwa węglopochodnego. Warunkiem jest jednak zgłoszenie pieca (lub innego źródła ogrzewania) do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na ten temat, kliknij w ten link.

Świadczenia wynoszą odpowiednio:

– dla gospodarstwa domowego jednoosobowego: 228,80/286,00 zł,
– dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób: 343,20/429,00 zł,
– dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób: 486,20/607,75 zł,
– dla gospodarstwa domowego składającego się z 6 i więcej osób: 657,80/822,25 zł.

Jeżeli jesteś mieszkańcem Wrocławia, możesz złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Wszystkie niezbędne miejsca, w których można to zrobić, zostały opisane powyżej. Alternatywnie, można skorzystać z ePUAP i złożyć wniosek elektronicznie, podpisując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub korzystając z profilu zaufanego.

Po złożeniu wniosku zostaniesz poinformowany o przyznaniu dodatku osłonowego. Jeżeli podasz adres poczty elektronicznej, informacja ta zostanie na niego wysłana. Jeżeli tego nie zrobisz, będziesz mógł odebrać informację o przyznaniu dodatku osłonowego w Dziale Wsparcia Mieszkańców MOPS, Biurze Obsługi Klienta nr 1 przy ul. Hubskiej 30-32.

Warto przypomnieć, że przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Decyzja jest natomiast konieczna w przypadku odmowy przyznania dodatku osłonowego, uchylenia lub zmiany prawa do dodatku osłonowego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku i zostanie wypłacony jednorazowo do końca czerwca 2024 roku.