15 kwietnia zaplanowane prace remontowe na skrzyżowaniu ulic Krzyckiej i Wawrzyniaka – możliwe utrudnienia w ruchu

15 kwietnia zaplanowane prace remontowe na skrzyżowaniu ulic Krzyckiej i Wawrzyniaka – możliwe utrudnienia w ruchu

Początek prac remontowych na wrocławskim skrzyżowaniu ulic Krzyckiej i Wawrzyniaka planowany jest na 15 kwietnia, czyli poniedziałek. Prace mają rozpocząć się po zakończeniu porannego szczytu komunikacyjnego i wiązać się będą z naprawą zapadnięcia wygrodzonego fragmentu jezdni. Istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia utrudnień w ruchu drogowym.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta (ZDiUM) we Wrocławiu przekazał informację, że ostateczny termin zakończenia prac będzie możliwy do ustalenia dopiero po rozbiórce nawierzchni. Na temat tego przedsięwzięcia ZDiUM planuje jeszcze udostępnić dodatkowe szczegółowe informacje.

Ewa Mazur, reprezentująca biuro prasowe ZDiUM we Wrocławiu, wyjaśnia, że prawdopodobną przyczyną zapadnięcia, które znajduje się w centrum skrzyżowania, jest podmycie jezdni. Mimo że wstępna ocena sytuacji wykluczyła awarię systemu wodno-kanalizacyjnego, nie można wykluczyć ewentualnej konieczności interwencji służb obsługujących sieci. W związku z tym prace remontowe będą realizowane w dni powszednie, kiedy wspomniane służby działają w pełnym zakresie usług, a nie tylko w trybie awaryjnym.