Remont ulicy Olszewskiego na Biskupinie przynosi wyzwania komunikacyjne

Remont ulicy Olszewskiego na Biskupinie przynosi wyzwania komunikacyjne

Rozpoczęto renowację ulicy Olszewskiego, co wiąże się z pewnymi trudnościami dla kierowców. Odseparowany od ruchu kołowego będzie fragment tej drogi od Gersona do Spółdzielczej skierowany do centrum miasta. Przez około dwa do trzech tygodni, kierujący będą musieli korzystać z objazdów. Zmiany wejdą w życie nocą, pomiędzy piątkiem 22 marca a sobotą 23 marca. Aby dotrzeć do centrum z wschodniej strony Biskupina lub Bartoszowic, kierowcy powinni skorzystać z ulicy Bacciarellego. Droga powrotna nie ulegnie zmianie.

Prace drogowe obejmować będą regulację i naprawę kilkudziesięciu wpustów deszczowych oraz naprawę kanalizacji sanitarnych, a po ich zakończeniu nastąpi położenie asfaltu. Czas trwania prac szacowany jest na okres od dwóch do trzech tygodni.

W kolejnych fazach remontu, pracownicy drogowi skupią się na odcinkach od Chełmońskiego do Spółdzielczej oraz od Gersona do ulicy Bacciarellego.

W związku z remontem, nastąpi zmiana trasy dla autobusów numer 345 oraz nocnych 253. Kierując się w stronę centrum lub stadionu Olimpijskiego, będą one kursować od pętli Bartoszowice przez ulice Bacciarellego i Spółdzielczą do Olszewskiego, pomijając przystanek Biskupin.

W kierunku przeciwnym, w stronę pętli Sępolno, linia 253 będzie jeździć tradycyjną trasą przez Olszewskiego i Bacciarellego.