Interwencja policjantów z wrocławskiego Starego Miasta uratowała kobietę utknietą w wodzie

Interwencja policjantów z wrocławskiego Starego Miasta uratowała kobietę utknietą w wodzie

W ostatnich dniach na terenie Wrocławskiej starówki miało miejsce niebezpieczne zdarzenie. Patrol policyjny ze Starego Miasta otrzymał zgłoszenie, które nakierowało funkcjonariuszy do miejskiej fosy przy Podwalu. Ze zgłoszenia wynikało, że kobieta przebywająca w wodzie, potrzebowała natychmiastowej pomocy. Policjanci bez zwłoki udały się we wskazane miejsce, gdzie zlokalizowali kobiętę wzywającą o pomoc. Dzięki efektywnej akcji ratunkowej, w której wykorzystano bojkę ratunkową oraz profesjonalnym działaniom, sytuacja zakończyła się pomyślnie.

Podczas wieczornych godzin patrol policyjny z Komisariatu Policji Wrocław-Stare Miasto został skierowany do interwencji w rejonie fosy miejskiej przy Podwalu. Zgłoszenie dotyczyło kobiety, która z nieznanych powodów znalazła się w rzece i nie była w stanie samodzielnie się z niej wydostać. Po dotarciu na miejsce, funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli akcję ratunkową i przetransportowali poszkodowaną do bezpiecznego miejsca. Dzięki ich profesjonalizmowi, incydent zakończył się szczęśliwie.

Policjanci pełniący służbę w Referacie Patrolowo-Interwencyjnym na terenie wrocławskiej starówki często muszą podejmować działania ratunkowe wobec osób, które z różnych powodów znalazły się w niebezpieczeństwie utonięcia. Przypominają, że na obszarze miasta Wrocławia, na całej długości Odry, obowiązuje zakaz kąpieli. W związku z tym apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu rzek i innych zbiorników wodnych.

Dodatkowo podkreślają wagę szybkiego zgłaszania takich sytuacji odpowiednim służbom, co przyczynia się do skutecznej pomocy osobom potrzebującym. Dziękują też wszystkim tym, którzy nie pozostają obojętni na tego typu sytuacje.