Politechnika Wrocławska uruchomi projekt rozbudowy infrastruktury rowerowej: 450 stojaków i prysznice dla cyklistów

Politechnika Wrocławska uruchomi projekt rozbudowy infrastruktury rowerowej: 450 stojaków i prysznice dla cyklistów

Politechnika Wrocławska planuje znaczącą ekspansję swojej infrastruktury rowerowej, która obejmuje budowę wielu nowych stojaków rowerowych oraz instalację pryszniców. To wszystko ma miejsce w ramach początkowej fazy prac nad utworzeniem Centrum Rowerowego PWr. Projekt ten jest częścią szerszego programu mającego na celu poprawę udogodnień dla cyklistów na terenie uczelni.

Inicjatywa, która nosi nazwę Polytechnica Nova, funkcjonuje w formie uniwersyteckiego budżetu partycypacyjnego. Dr hab. inż. Grzegorz Soboń i dr inż. Piotr Szymański to naukowcy, którzy zgłosili pomysł na rozbudowę infrastruktury rowerowej. Ich propozycja została wybrana do realizacji, ponieważ uważali, że udogodnienia dla rowerzystów na kampusie są niewystarczające.

„Regularnie dojeżdżamy na uczelnię rowerem i doszliśmy do wniosku, że obecna infrastruktura rowerowa nie spełnia naszych oczekiwań. Dlatego postanowiliśmy zgłosić projekt jej rozbudowy w ramach programu Polytechnica Nova. Jesteśmy przekonani, że nasza inicjatywa przyciągnie więcej osób do korzystania z rowerów, nawet podczas chłodniejszych miesięcy”- wyjaśnił dr hab. inż. Grzegorz Soboń.

Tworzone przez nich rozwiązania mają na celu przeciwdziałać istniejącym problemom, które dotychczas zniechęcały studentów i pracowników do korzystania z rowerów jako środka transportu. Zalicza się do nich niedostateczną ilość monitorowanych i zadaszonych stojaków rowerowych, niewielką liczbę miejsc w rowerowni, brak odpowiednich szatni i toalet oraz brak punktu serwisowego, w którym można by dokonać podstawowych napraw rowerów.