Nowe życie podwórka na ul. Zgodnej, placu Zgody i Komuny Paryskiej w 2025 roku

Nowe życie podwórka na ul. Zgodnej, placu Zgody i Komuny Paryskiej w 2025 roku

Teren podwórka położonego między ulicą Zgodną, placem Zgody oraz Komuną Paryską, które do niedawna pełniło funkcję niekontrolowanego miejskiego składowiska odpadów, jest planowany do gruntownego odnowienia w nadchodzącym roku.

Długowyczekiwana renowacja, o której mowa, została wyznaczona do realizacji w ramach czteroletniego Programu Modernizacji Podwórek Komunalnych (2021-2024). Wdrożenie tego planu przewiduje wprowadzenie zmian skierowanych na rozwiązanie kwestii licznych przepełnionych kontenerów na śmieci. W tym celu w centralnej części podwórka zamontowane zostaną półpodziemne osłony śmietnikowe o dużej pojemności. Jest to informacja potwierdzona przez zarząd Wrocławskich Mieszkań. Dodatkowo, teren zostanie odpowiednio odwodniony i upiększony poprzez nasadzenia roślin o zróżnicowanej wysokości i formie pokroju. Plan odnowy zapewnia również instalację nowego oświetlenia na całym obszarze podwórka.

W projekcie modernizacji przewidziano także inne istotne elementy zagospodarowania przestrzeni. Przede wszystkim, utworzone zostaną piesze i pieszo-jezdne ciągi komunikacyjne wykonane z kamienia. Te będą dodatkowo rozszczelnione w celu poprawy gospodarki wodnej na terenie podwórka. Zgodnie z zasadą zagospodarowania opadu in situ, gromadząca się woda opadowa będzie optymalnie wykorzystywana, odparowywana, rozsączania do gruntu lub zatrzymywana na działce. Dodatkowo, przewidziano instalację stojaków i wiat rowerowych.

Problem niekontrolowanego parkowania zostanie również rozwiązany, pozostawiając jednocześnie trzy miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Z powodu obowiązujących regulacji prawa miejskiego, nie jest możliwe stworzenie więcej miejsc parkingowych. W projekcie uwzględniono także zastosowanie pojemników półpodziemnych, które będą skutecznie ograniczać wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów oraz uniemożliwiać dostęp gryzoniom. Pojemniki te będą posiadały większą pojemność w porównaniu do obecnie stosowanych – zapewnia spółka Wrocławskie Mieszkania.

Koszt przeprowadzenia planowanej na 2025 rok modernizacji wyniesie 1,2 miliona złotych.